► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5/2019

Ngày xuất bản: 14/05/2019 10:05:00 CH

 Chiều ngày 13/5/2019, UBND thành phố Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ tháng năm nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm, triển khai kế hoạch phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm. Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

 

Phiên họp Ủy ban nhân dân thành phố thường kỳ tháng 5/2019

Trong 4 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Yên Bái tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý điều hành theo hướng chủ động, sâu sát, cụ thể, sáng tạo. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019 theo đúng tinh thần “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 3 xã Văn Tiến, Tân Thịnh, Giới Phiên đạt chuẩn nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển các quỹ đất. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trường học. Tập trung thực hiện Chủ đề tháng 4/2019 về “Tăng cường công tác quản lý đô thị” gắn với đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị nhất là trong việc cưới, việc tang. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường. Trong 4 tháng năm 2019, giá trị sản xuất CN-TTCN trên địa bàn thành phố Yên Bái đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 30,9 kế hoạch thành phố năm, bằng 28,6% chỉ tiêu phấn đấu thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng  đạt gần 3.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 35,3% kế hoạch năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đạt 11,5 triệu USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 25% kế hoạch năm 2019 thành. Thu ngân sách hết tháng 22/4/2019 đạt 30% kế hoạch tỉnh giao. Giải quyết việc làm và ổn định việc làm 4 tháng đạt 969 lao động, bằng 28,8% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái năm 2019 theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”. Đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc theo hướng khẩn trương, hiệu quả, sâu sát cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Tập trung giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng, chậm tiến độ. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, giải quyết các công việc của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường. hướng dẫn các xã Tuy Lộc, Minh Bảo thực hiện các tiêu chí xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao”. Triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo kế hoạch, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân về mọi mặt.

 

Tin, ảnh: Thanh Nghị