► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2019

Ngày xuất bản: 11/09/2019 1:23:00 CH

 Ngày 10/9/2019, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  8 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 9 và những tháng cuối năm.

 

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 9/2019

Trong tháng 8/2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền thành phố tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, cụ thể bám sát tình hình thực tế. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều tăng khá so với cùng kỳ. 8 tháng/2019, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa phần thành phố quản lý đạt trên 1.502 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 59,85% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 6.998,6 tỷ đồng, tăng 12,21% so với cùng kỳ năm 2018; Đối với lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp chỉ đạo  gieo trồng các loại cây trồng vụ Hè Thu đảm bảo kế hoạch, đúng khung lịch thời vụ.Quyết liệt triển khai các giải pháp khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực... Thu ngân sách đạt 296,977 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt 296,977 tỷ đồng. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt. Văn hóa - xã hội có chuyển biến, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được chú trọng. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Quốc phòng-an ninh được giữ vững và ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như thu ngân sách còn thấp so với kế hoạch, công tác chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng cơ bản, giải ngân, thanh quyết toán một số dự án chưa đạt yêu cầu. Tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm...

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, trong tháng 9 và những tháng cuối năm, UBND thành phố tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc theo hướng khẩn trương, hiệu quả, sâu sát cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 theo Kế hoạch hành động 132 ngày 8/3/2019 của Thành ủy và Thông báo số 82 ngày 21/3/2109 của UBND thành phố.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)