► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6 năm 2019

Ngày xuất bản: 06/06/2019 8:57:00 CH

 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức  phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch Nhà nước tháng 5, triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kỳ họp.

 

Phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 6

Trong tháng 5, thường trực UBND thành phố Yên Bái đã tập trung và quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành , tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tình hình KT- XH tiếp tục có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu kinh tế đều tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đôn đốc chỉ đạo bà con nông dân thu hoạch lúa và cây trồng vụ Đông- Xuân, triển khai sản xuất vụ Xuân – Hè  theo khung lịch thời vụ; tập trung triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trong xây dựng nông thôn mới đã hoàn thiện các tiêu chí và hồ sơ đề nghị đạt chuẩn  NTM đối với 3xã, trong đó có 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn. Lĩnh vực sản xuất CN- TTCN ổn định với giá trị 5 tháng đạt trên 1.300 tỷ đồng, bằng 42% KH tỉnh,  phần thành phố quản lý đạt gần 847 tỷ đồng, bằng  gần 38% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn đạt gần 4.357 tỷ đồng, bằng trên 48% kế hoạch. Thu ngân sách đến hết tháng 5 đạt gần 192 tỷ đồng, bằng  41% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 37% KH thành phố. TRiển khai 89 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 15 công trình chuyển tiếp. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng được tăng cường. Lĩnh vực VH- XH có nhiều chuyển biến, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; đã giải quyết và ổn định việc làm cho 1.445 lao động. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, phát huy hiệu quả của bộ phận hành chính công thành  phố và  các xã, phường . Công tác thanh tra, tiếp dân đảm bảo theo luật định.; QP- AN được giữ vững…

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như số thu ngân sách đạt thấp, chưa đảm bảo kế hoạch; lĩnh vực sản xuất CN- TTCN hiệu quả chưa cao; Công tác chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng cơ bản, giải ngân ở một số công trình còn chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm; kỷ cương trật tự đô thị còn chưa nghiêm đã ảnh hưởng phần nào đến phát triển KT- XH. Trong tháng  6 và những tháng tiếp theo, UBND thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo điều hành các hoạt động đúng hạn và đảm bảo chất lượng nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT- XH 6 tháng đầu năm. Trong đó, chủ động các phương án PC bệnh dịch tả lợn Phi, nhất là việc xử lý, chôn lấp lợn bị bệnh theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất. Rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 để điều chỉnh bổ sung. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, nhất là việc đánh đổ đất trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm, chú trọng việc chuyển đổi lao động. Tiếp tục sắp xếp, luân chuẩn, vị trí cán bộ một số phòng, ban đơn vị. Triển khai  kiểm tra việc chấp, kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ.Trước mắt, các ngành có liên quan tham mưu cho thành phố tổ chức sơ kết đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học, tổ chức gặp mặt, tuyên dương  học sinh, giáo viên có thành  tích cao trên địa bàn; tổ chức gặp mặt, nắm bắt tình hình SXKD của các doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập KVPT thành phố; Chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ  10- HĐND thành phố khóa XIX sắp tới.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Đào Hạnh