► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 11/ 2019

Ngày xuất bản: 11/11/2019 5:09:00 CH

 Sáng 11/11/2019, UBND thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 10, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019 theo Kế hoạch số 132 ngày 08/3/2019 của Thành ủy và Thông báo số 82 ngày 21/3/2019 của UBND thành phố. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn. Tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, các dự án phát triển các quỹ đất; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (giá 2010) trên địa bàn 10 tháng đạt trên 2.890 tỷ đồng, tăng 14,56% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 82,36% kế hoạch; Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn 10 tháng đạt trên 53 triệu USD, tăng 53,47% so với cùng kỳ và bằng gần 101%; Tập trung triển khai 74 dự án phát triển kinh tế, trong đó 51 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của thành phố và 23 dự án thuộc nguồn hỗ trợ của tỉnh. Thu ngân sách đến hết tháng 10/2019 đạt trên 402 tỷ đồng, bằng 77% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 67% kế hoạch thành phố phấn đấu; Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại hạn chế, tại hội nghị các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến đề xuất những kiến nghị và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thnags 11/2019. Theo đó, thành phố đề ra 5 nhiệm vụ chính trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện Chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”. Tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp, chỉ tiêu khó, quyết tâm ở mức cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Ngày thứ 7 cùng dân” để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và người dân; - Triển khai kịp thời nghiêm túc đối với các nhiệm vụ liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị  (Trung tâm TT&VH thành phố)