► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Ở một Đảng bộ giàu truyền thống

Ngày xuất bản: 05/01/2018 1:24:00 CH

 Cách đây tròn 70 năm, ngày 06/01/1948, Chi bộ Đảng Bái Dương, tiền thân của Đảng bộ xã Tuy Lộc ngày nay đã được thành lập với 3 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ xã Tuy Lộc đã không ngừng lớn mạnh với 258 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ trực thuộc. Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, qua mỗi giai đoạn, Đảng bộ xã đều rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo cho giai đoạn cách mạng tiếp theo. Những thành tích to lớn mà Đảng bộ xã Tuy Lộc đạt được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đấu tranh giải phóng dân tộc và 30 năm đổi mới cùng đất nước đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ. 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tuy Lộc họp triển khai nhiệm vụ

  Mặc dù xuất phát điểm về kinh tế - xã hội còn thấp, song với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường và không ngừng đổi mới, BCH Đảng bộ các khóa đã đề ra nhiều Nghị quyết sáng tạo, kịp thời chỉ đạo những nhiệm vụ cấp bách trong từng giai đoạn cụ thể, xây dựng và phát triển xã Tuy Lộc trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh; đóng góp không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.  Chỉ tính ngay từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020), Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai các mục tiêu mà Đảng bộ đã đề ra. Trong đó, đối với Chi bộ thôn Xuân Lan, đảng viên chủ yếu làm nông nghiệp, trên cơ sở Nghị quyết của các cấp, Ban chi ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp thực hiện cho từng năm. Qua đó đã phát huy được tính chủ động, sáng tạo và vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác, nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền cán bộ, đảng viên thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện NQ TW 4 (khóa XI, XII) của Đảng; vận động nhân dân phát triển kinh tế, trọng tâm là sản xuất hàng hàng hoá tập trung theo hướng chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình có đời sống khá và giàu chiếm 86%. Chi bộ đảng luôn đạt TSVM.

Thực tế cho thấy, Tuy Lộc là xã vùng ven của thành phố Yên Bái với vị trí địa lý nằm trải dọc sông Hồng và tuyến đường Yên Bái- Khe Sang, lại tiếp giáp với phố, phường của nội thành. Theo định hướng phát triển kinh tế của thành phố Yên Bái, Tuy Lộc nằm trong khu vực sản xuất lương thực, thực phẩm, vành đai rau xanh cung cấp cho thị trường thành phố. Cổ nhân xưa có câu: “ thứ nhất cận thị, thứ nhì cận giang, thứ tam cận lộ.” thật là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã tạo cho một vùng quê lúa năm xưa những điều kiện địa lý tự nhiên, những tiềm năng đầy hứa hẹn. Những năm gần đây do có những chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi của Đảng bộ, Chính quyền xã và những nhu cầu của thị trường thành phố. Người dân nơi đây đã sớm nhận thấy thế mạnh của mình, những cơ hội mới để vươn lên làm giàu. Đặc biệt, từ khi xã bắt tay vào xây dựng và đạt chuẩn xã nông thôn mới, hạ tầng cơ sở nông thôn được đầu tư nâng cấp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đảng bộ xã đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và các thôn nhân dân tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá chất lượng cao. Đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.  Đến nay, các mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả. Điển hình như mô hình trồng nấm sò của ông Nguyễn Xuân Tĩnh- thôn Minh Long được thành phố tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện Đề án nấm từ năm 2009. Đến nay gia đình đã mở rông mô hình với quy mô lớn hơn với trên 4 nghìn m2 lán trại. Dự kiến trong năm 2017 này trừ chi phí sẽ cho thu về từ 150- 200 triệu đồng. Nhiều hộ dân đã phát triển mô hình trồng hoa tập trung cho thu nhập từ 60-80 triệu đồng/năm trở lên. Đến nay, trên địa bàn có trên 2 ha hoa chuyên canh tập trung chủ yếu ở thôn Bái Dương, còn lại chủ yếu trồng xen canh hoặc theo mùa. Diện tích trồng rau chuyên canh cũng đạt gần 150 ha, sản lượng rau mỗi năm trên 2.500 tấn.  Diện tích thâm canh lúa 2 vụ thu hẹp còn trên 45 ha. Mùa nào thức ấy, những mặt hàng như hoa tươi, rau các loại đang là những mặt hàng chính, chủ yếu của Tuy Lộc; nâng giá trị thu nhập trên một diện tích ha đất canh tác hiện nay đạt 127 triệu đồng. Và để tạo ra sản phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ, cải thiện môi trường sinh thái, giúp nông dân nâng cao thu nhập từ trồng rau. Ngay khi đề án sản xuất rau an toàn của thành phố được triển khai, vụ Đông năm 2016, xã Tuy Lộc đã nhanh chóng thành lập tổ hợp tác sản xuất rau an toàn tại thôn Minh Long với 56 thành viên. Năm 2017 duy trì diện tích rau an toàn với 4,2 ha, sản lượng đạt gần 135 tấn. Đầu ra cho sản phẩm rau an toàn cũng dần ổn định.

 

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền xã Tuy Lộc kiểm tra việc sản xuất rau an toàn của bà con nông dân tại đồng ruộng

Cùng với phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, Đảng bộ xã  đã tập trung lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi đó là nhiệm vụ then chốt. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND các cấp có hiệu quả hơn.  MTTQ và các đoàn thể đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tuyên truyền vận động, hướng về cơ sở; tổ chức, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước để tập hợp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, chính quyền. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt các đoàn thể đều tăng. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong đó chú trọng triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng. Quan tâm tới công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xem xét và đề nghị kết nạp được 16 đảng viên mới, nhiều đảng viên đã được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng trở lên, trong  đó có 3 đảng viên được trao tặng huy hiệu 65 năm và 1 đảng viên tới đây được trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng. Đa số cán bộ, đảng viên đã thể hiện được tính tiên phong gương mẫu, đi đầu, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đảng viên đi trước.

 Bước vào giai đoạn tới, Tuy Lộc có nhiều thuận lợi, cơ hội, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới. Đòi hỏi  Đảng bộ xã tiếp tục có những định hướng, bước đột phá mới trong công tác lãnh chỉ đạo. Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường và không ngừng đổi mới, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Tuy Lộc sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

 

Đồng chí NguyễnVăn Quý, thôn Bái Dương- xã Tuy Lộc 88 tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng

Đồng chí NguyễnVăn Quý, thôn Bái Dương 88 tuổi đời, 68 năm tuổi Đảng và là lớp đảng viên được kết nạp sau khi thành lập chi bộ Đảng: Lúc bấy giờ đảng viên chúng tôi rất là ít. Chúng tôi lúc đó chỉ lấy nhiệt tình để tham gia cách mạng thôi. Thế nhưng, về nhiệm vụ giao đến đâu thì đều làm tận tình đến đấy. Tôi thấy bây giờ đảng bộ trưởng thành lớn mạnh, đội ngũ đảng viên khá đông. Tất cả các anh chị em kết nạp vào Đảng đều đã được đào tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quê hương Tuy Lộc rất khang trang, phong phú, đời sống nhân dân ngày một nâng lên chứ không như ngày xưa. Ngày xưa thì nhà tranh, vách nát, rồi con trâu đi trước, cái cày theo sau”.

 

Đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái

Đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Trong mỗi thời kỳ lịch sử và qua các nhiệm kỳ Đại hội, Đảng bộ xã Tuy Lộc luôn  phát huy và kế thừa những tuyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng TSVM cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế gắn với phát triển VHXH và các phong trào, cuộc vận động tiếp tục được Đảng bộ xã Tuy Lộc triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân. Đảng bộ xã luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng TSVM, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-VH-XH, đưa xã Tuy Lộc trở thành xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh và thành phố. Có thể khẳng định, những thành tích mà Đảng bộ xã Tuy Lộc đạt được trong 70 năm qua đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố trong suốt những năm qua.

 

Đồng chí Ngô Thị Thu Huyền - Trưòng mầm non Hướng Dương

Đồng chí Ngô Thị Thu Huyền - Chi bộ trường Mầm non Hướng Dương: Là một Đảng viên trẻ hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Tuy Lộc. Tôi rất tự hào về truyền thống của quê hương và luôn không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức. Tích cực học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để góp phần xây dựng xã Tuy Lộc ngày càng phát triển và vững mạnh. Và ngay trong  dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, bản thân tôi cũng tích cực tham gia các công trình, phần việc chào mừng do đơn vị và địa phương phát động.

 

Đồng chí Trần Thị Hoa - Bí thư Đảng bộ xã Tuy Lộc

Đồng chí Trần Thị Hoa - Bí thư Đảng bộ xã Tuy Lộc: Tiếp nối truyền thống của Đảng bộ xã, BCH Đảng bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ lịch sử, sự trưởng thành của Đảng bộ. Từ đó, nâng cao nhận thức, tính tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, xây dựng xã Tuy Lộc phát triển vững mạnh, toàn diện về mọi mặt. Đặc biệt, Đảng bộ xã sẽ tập trung thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn liền với việc thực hiện NQ TƯ 4- khóa XI, XII của Đảng. Duy trì và nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới. Về lĩnh vực kinh tế sẽ tập trung thực hiện các mô hình, đề án, các chương trình phát triển KT-XH của địa phương với mũi nhọn là phát triển vùng rau an toàn, vùng hoa theo hướng hàng hóa tập trung.

 

                                                                   Bài, ảnh: Minh Chín - Đức Minh