► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Những ngày làm việc đầu tiên của các xã sau sáp nhập

Ngày xuất bản: 11/02/2020 8:41:00 SA

 Thực hiện Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái. Thành phố Yên Bái có 4 đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sáp nhập theo Nghị quyết. Ngay sau sáp nhập, chính quyền 2 xã mới đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với khí thế khẩn trương, nghiêm túc đảm bảo ổn định, nề nếp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như phục vụ tốt nhu cầu đến giao dịch của người dân.

 

Người dân xã Giới Phiên làm thủ tục hành chính tại bộ phận phục vụ hành chính công của xã

Ngày làm việc đầu tiên đối với ông Đỗ Văn Thúy - Công chức Địa chính xây dựng và các cán bộ công chức xã Giới Phiên thật đặc biệt vì từ đây tất cả cán bộ, công chức của 2 xã Giới Phiên và Phúc Lộc trước đây đã về chung một mái nhà sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tất cả mọi công việc được diễn ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Ông Thúy cho biết: “Sau sáp nhập mảng địa chính xây dựng của chúng tôi có 3 công chức phụ trách và 1 công chức của thành phố tăng cường. Địa bàn sau sáp nhập rộng hơn, đòi hỏi đội ngũ công chức thường xuyên nắm bắt địa bàn cơ sở, cùng giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.”

Sau khi sáp nhập, xã Giới Phiên mới có diện tích là 11,24 km và quy mô dân số 3.445 người. Do tăng cả về dân số và diện tích nên số lượng công việc nhiều hơn, người dân đến thực hiện giao dịch nhiều hơn nhưng đội ngũ cán bộ, công chức xã đều nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi và tập trung vào thực hiện nhiệm vụ đảm bảo mọi giao dịch với tổ chức và nhân dân phải ổn định và liên tục ngay từ những ngày đầu sau sáp nhập. Bà Trương Thu Hậu người dân xã Giới Phiên phấn khởi nói: Tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương sáp nhập địa bàn 2 xã Phúc Lộc và Giới Phiên. Khi đến xã làm các thủ tục giao dịch giấy tờ cá nhân tôi thấy cán bộ công chức rất nhiệt tình, niềm nở. Tôi mong muốn sau này, tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện đầu tư hơn nữa về cơ sở hạ tầng để bộ mặt nông thôn mới của xã Giới Phiên chúng tôi ngày càng phát triển.”

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Đức Luận- Chủ tịch UBND xã Giới Phiên cho biết: “Ngay sau khi sáp nhập 2 xã, chúng tôi đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức của UBND xã để ổn định tư tưởng cán bộ, công chức. Triển khai công việc của bộ máy chính quyền đảm bảo mọi giao dịch với tổ chức và nhân dân phải ổn định và liên tục. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của 2 đơn vị cũ rà soát lại toàn bộ công việc đã thực hiện, những việc tồn đọng để có định hướng, chỉ đạo, giải quyết. Chúng tôi bổ sung quy chế phân công nhiệm vụ, bố trí chỗ làm việc cho cán bộ công chức theo năng lực, trình độ chuyên môn. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân để giải quyết kịp thời. Đồng thời xây dựng các chỉ tiêu, giải pháp, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2020.”

Còn tại xã Văn Phú mới, ngay sau những ngày đầu mới sáp nhập, ông Đỗ Hồng Hải, thôn Bình Sơn xã Văn Tiến cũ đã trụ sở UBND xã đến làm thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Mặc dù mới sáp nhập nhưng ông đã được cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực hướng dẫn tận tình, giải quyết nhanh gọn mọi thủ tục có liên quan. Ông Hải cho biết: “Là người dân chúng tôi đồng tình nhất trí với chủ trương sáp nhập 2 xã Văn Tiến vào xã Văn Phú. Đến làm thủ tục giấy tờ cá nhân tại bộ phận phục vụ hành chính công của xã, tôi thấy cán bộ công chức xã tạo điều kiện, giúp đỡ nhiệt tình để tôi nhanh chóng hoàn thiện giấy tờ, tôi rất hài lòng. Tôi mong muốn sau sáp nhập, chính quyền xã mới tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đưa xã Văn Phú ngày càng phát triển.”

Do có sự tương đồng về vị trí địa lý nên hầu hết cán bộ công chức của xã Văn Phú đều có sự quen biết từ trước nên khi bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ sau khi sáp nhập, công việc được triển khai ngay mà không có sự bỡ ngỡ. Ông Lê Công Minh - Công chức Lao động thương binh xã hội xã Văn Phú cho biết:Sau khi sáp nhập thì địa bàn xã rộng hơn, đối tượng thuộc diện quản lý trong lĩnh vực của chúng tôi cũng đông hơn. Song với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi sẽ chủ động nắm bắt địa bàn, đối tượng như người có công, hộ nghèo, lao động nông thôn. Vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần để xã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.”

Ngay sau sáp nhập, chính quyền xã Văn Phú cũng đã kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo đó, xã Văn Phú sẽ tập trung lãnh, chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao; khuyến khích bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, với những cây trồng, vật nuôi đã phát huy hiệu quả. Đồng thời tạo điều kiện để nhân dân tập trung phát triển ngành TTCN, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Trần Mạnh Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Phú trao đổi: “Ngay sau lễ công bố Nghị quyết sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, HĐND xã Văn Phú khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ nhất  kiện toàn các chức danh chủ chốt thuộc HĐND, UBND xã. Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo ngày làm việc đầu tiên được thông suốt. Chúng tôi tập trung nguồn lực, phát huy tốt nhất những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu triển kinh tế - xã hội của xã năm 2020. Trước mắt chúng tôi tập trung chỉ đạo bộ phận phục vụ hành chính công giải quyết thông suốt các thủ tục hành chính, điều chỉnh các loại giấy tờ, hồ sơ liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong xã.”

Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Yên Bái theo Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái được thực hiện trên cơ sở công khai, minh bạch, khách quan nên đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.  Ngay sau công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã vào ngày 01/02/2020, HĐND xã Văn Phú, xã Giới Phiên, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, tiến hành bầu và kiện toàn các chức danh theo thẩm quyền, đảm bảo ngay sau khi sáp nhập, chính quyền các xã mới đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức, công dân đến giao dịch. Những ngày đầu sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền tại xã mới đã tập trung  công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ổn định tình cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiểu kế hoạch năm 2020.

Với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, các xã mới sau sáp nhập ở thành phố Yên Bái sẽ có những bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội để từng bước hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu lên phường theo lộ trình trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Yên Bái.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT và VH thành phố)