► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật cho nhân dân

Ngày xuất bản: 13/11/2019 8:05:00 CH

 Nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân. Hàng năm cùng với chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thành phố Yên Bái đã tăng cường tổ chức triển khai quán triệt, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú về Ngày pháp luật Việt Nam. Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt pháp lý, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

 

Phần thi kỹ năng trong Hội thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2019, tại phường Nguyễn Phúc.

Hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được khối MTTQ và các tổ chức trị phường Nguyễn Phúc tổ chức vào ngày 6/11 vừa qua đã thu hút 7 đội với 35 thí sinh đến từ 7 tổ dân phố trên địa bàn phường tham gia. Các đội phải trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi kiến thức pháp luật, thi năng khiếu. Với hình thức sân khấu hóa, nội dung tìm hiểu kiến thức pháp luật phong phú về Luật đất đai, Luật hòa giải cơ sở, Luật an ninh mạng, Luật bảo hiểm xã hội, Luật hôn nhân và gia đình, phòng chống mua bán người…các vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm thông qua xử lý các tình huống do Ban giám khảo đưa ra đã giúp cho thành viên trong các đội thi và người dân nắm bắt, hiểu sâu sắc hơn chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần, ý thức thượng tôn pháp luật. Ông Lê Văn Tích,Tổ dân phố Phúc Xuân, phường Nguyễn Phúc chia sẻ: được tham gia Hội thi hôm nay bản thân tôi cũng như các thành viên trong đội đã được củng cố, trang bị thêm kiến thức pháp luật và là cái vốn có, cẩm nang của mình để phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật đến bà con nhân dân. Và mình là một thành viên trong tổ hòa giải khi bà con có vấn đề xảy ra mâu thuẫn nhỏ về đất đai, quan hệ hàng xóm thì tôi vận dụng kiến thức pháp luật phổ biến cho nhân dân để nhân dân thực hiện và chấp hành pháp luật tại cơ sở.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó, đặc biệt chú trọng  tuyên truyền về Ngày pháp luật Việt Nam, 9/11. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền và MTTQ phường Nguyễn Phúc thành phố Yên Bái đều chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đa dạng phong phú dưới nhiều hình thức như tọa đàm, tổ chức Hội thi, tuyên truyền lồng ghép tại buổi họp tổ dân phố, đoàn thể, nhằm kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung đến nhân dân. Chỉ đạo các đoàn thể duy trì hiệu quả 5 mô hình pháp luật gồm mô hình phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ với kiến thức pháp luật, mô hình quản lý và giáo dục con em, người thân không nghiện ma túy, tệ nạn xã hôi; phòng chống mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật.                                          Bà Lê Thị Thơm, Chủ tịch UBMTTQ, phường Nguyễn Phúc trao đổi: Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua các hội thi và họp tổ dân phố, đoàn thể đã có tác động trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thông qua đó nhân dân đã thực hiện tốt hơn chính sách pháp luật của nhà nước tại cơ sở, đặc biệt trong công tác hòa giải ở cơ sở khi có vụ việc xảy ra mâu thuẫn nội bộ trong các tổ dân phố, các tổ hòa giải đã phát huy vai trò tuyên truyền viên của mình để hòa giải tốt, tránh đơn thư vượt cấp.

Để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân do dân và vì nhân dân. Hàng năm UBND thành phố Yên Bái đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành đoàn thể, địa phương lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thời sự, yêu cầu quản lý Nhà nước tại địa phương và nhu cầu tìm hiểu của cán bộ và các tầng lớp nhân dân thành phố. Hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được cải tiến đa dạng, phong phú như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, qua tủ sách pháp luật…  qua đó tạo điều kiện để nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thượng tá Lường Hùng Cường, Chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Yên Bái cho hay: nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công nhân viên và toàn dân trên địa bàn thành phố. Trong ngày pháp luật Việt Nam 9/11/2019, thực hiện chỉ đạo của hội đồng phối hợp tuyên truyền pháp luật thành phố, chúng tôi đã kết hợp tuyên truyền về  luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, những điểm mới của Luật Quốc phòng năm 2018, thông qua đó để góp phần để bàn con nhân dân nắm được các nội dung của Luật Quốc phòng, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo người dân tham gia việc chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đến nay thành phố đã tổ chức 07 hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức gần 80 cuộc tuyên truyền PBGDPL cho trên 5.300 lượt người tham dự; cấp phát 369 bản tài liệu; tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ dân phố 350 buổi với trên 15.000 lượt người nghe; tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở 300 lượt. Việc triển khai Ngày pháp luật Việt Nam và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố trong thời gian qua đã góp phần tôn vinh Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đồng thời giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đảm bảo quyền và lợi ích, hợp pháp của Nhà nước, doanh nghiệp và của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ông Nguyễn NgọcTrúc, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp giáo dục pháp luật thành phố cho biết: Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019, tiếp tục được thành phố Yên Bái chỉ đạo lựa chọn tổ chức quán triệt về các văn bản, chính sách pháp luật mới được ban hành có liên quan thiết thực đến đời sống của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là các Luật được Quốc Hội thông qua trong năm 2019. Trong đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị, và khả năng nguồn lực để tổ chức thực hiện tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp và đảm bảo Ngày pháp luật thực hiện đồng bộ từ thành phố đến các cơ sở. Đối với MTTQ cũng như các tổ chức chính trị xã hội, thành phố đã đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tham gia xây dựng bảo vệ pháp luật, chung tay đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống.

Có thể khẳng định, “Ngày Pháp luật Việt Nam” đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường của thành phố Yên Bái. Thông qua đó, đã kịp thời quán triệt, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Các hoạt động về Ngày Pháp luật luôn nhận được sự đồng tình hưởng ứng sâu rộng từ các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, hành vi sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

 

Lê Hương- Đức Minh (Trung tâm TT&VH thành phố)