► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày xuất bản: 05/07/2020 7:10:00 CH

 Sáng ngày 05/7/2020 tại xã Tuy Lộc, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Dự Lễ công bố có các đồng chí: Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía thành phố có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy; Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Hoàng Xuân Đán, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND- UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành  phố; lãnh đạo các xã, phường và đông đảo Nhân dân thành phố.

 

Toàn cảnh buổi lễ

Mặc dù với xuất phát điểm cơ sở hạ tầng của các xã chưa đồng bộ, thu nhập của người dân nông thôn còn thấp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, bình quân các xã mới đạt 11 tiêu chí song sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, tất cả cả 8/8 xã của thành phố đã đạt 19/19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.  Kết quả nổi bật trong xây dựng NTM của thành phố là hệ thống giao thông trên địa bàn các xã đảm bảo chuẩn NTM: tỷ lệ đường xã, liên xã được cứng hóa và đường trục thôn, liên thôn đều cứng hóa 100%, tăng 52,5% so với năm 2011; tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa đạt 96%, tăng 43,6% so với năm 2011; đường trục chính nội đồng đã cứng hóa đạt 100%, tăng 41,4% so với năm 2011.Hệ thống thủy lợi nội đồng được quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ sản xuất và phòng chống thiên tai; tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động tại các xã đạt 100%; tỷ lệ kênh mương do xã quản lý hiện đã được cứng hoá đạt 95,2%, tăng 28,14%  so với năm 2011.Hệ thống điện luôn được quan tâm cải tạo, đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt ở nông thôn. Hạ tầng thương mại nông thôn được đảm bảo. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm. Tất cả các xã có điểm phục vụ bưu chính đảm bảo cung ứng tốt các dịch vụ bưu chính, viễn thông. Hệ thống trường lớp học, y tế cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ và đạt chuẩn theo quy định của ngành. Nhà ở dân cư được đầu tư xây dựng với 99,1% số hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, tăng 12,7% so với năm 2011.Cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, thành phố đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ. Thành phố đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Đến nay, trên địa bàn đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình điển hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và có khả năng nhân rộng, với giá trị sản phẩm bình quân đạt 130 triệu đồng/ha.

 Việc chuyển dịch cơ cấu lao động đã tạo điều kiện để thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, tạo thêm việc làm, nâng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 40,7 triệu đồng, năm 2020 dự kiến đạt 46,61 triệu đồng, tăng 32,26 triệu đồng/người so với năm 2011, vượt 29,47% so với mức đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo của các xã còn 1,53%, giảm 12,8% so với năm 2011. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,3%, tăng 9,5% so với năm 2011.

Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn các xã luôn được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn giữ vững và ổn định. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn qua10 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM đạt 2.287 tỷ đồng.

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định công nhận thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  khẳng định việc thành phố Yên Bái được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mốc son đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của thành phố, là niềm vinh dự, tự hào đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khai thác triệt để mọi tiềm năng lợi thế so sánh, động viên mọi tầng lớp Nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phấn đấu để các xã sớm nâng lên thành phường.Trước mắt, cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM và đô thị văn minh; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh và nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2; góp phần quan trọng xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện và trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại thành phố Yên Bái được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 13 tập thể, 30 cá nhân  được UBND thành phố tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố)