► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Lan tỏa những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Ngày xuất bản: 21/08/2020 1:27:00 CH

 Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở thành phố Yên Bái đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, của mỗi tổ chức, cá nhân. Từ đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

 

Chi bộ thôn Tiền Phong xã Giới Phiên huy động đông đảo nhân dân tham gia đào móng làm nhà cho hộ nghèo.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Tuy Lộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện và làm theo. Trong đó coi trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tại các ban, ngành  đoàn thể và các chi bộ trực thuộc. Nội dung các việc làm gắn với thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó coi trọng sức dân phát huy vai trò nội lực của Nhân dân trong phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các tuyến đường hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay các chi bộ trực thuộc đã xây dựng được 08 mô hình, điển hình. Ông Đinh Công Chuyển- Bí thư Chi bộ thôn Xuân Lan xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết: “Trong tập thể Ban chi ủy chúng tôi đã bàn bạc thống nhất ra nghị quyết vận động chi hội đoàn thể phát huy nội lực của mình phát triển kinh tế, trồng các tuyến đường hoa, làm đường điện chiếu sáng và được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện đã tạo thành phong trào rộng khắp trong thôn, trong xã.”

Qua xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới  ở xã Tuy Lộc đã phát huy sức nội lực trong Nhân dân xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế. Đến nay 100% đường trục thôn, xóm; đường liên thôn, xóm được bê tông hóa. Tỷ lệ đường trục xã, trục thôn có hệ thống đèn chiếu sáng đạt 40%. 6 tuyến đường được trồng hoa, cây bóng mát tạo cảnh quan môi trường nông thôn lxanh, sạch, đẹp. Toàn xã có 2km, đường trục thôn, 3,2km đường có điện chiếu sáng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,15 triệu đồng/người/năm, gấp1,5 lần so với chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Cùng với những  tập thể điển hình, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thành phố Yên Bái còn ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu. Nổi bật là bác sỹ Nguyễn Việt Phương, Trạm trưởng trạm y tế phường Nguyễn Thái Học. Với vai trò là Bí thư chi bộ, Trưởng trạm Y tế bác sỹ Nguyễn Việt Phương luôn gương mẫu, nhiệt tình, sâu sát trong công việc. Có thái độ tận tình phục vụ người bệnh và nhân dân. Chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình y tế; duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; làm tốt công tác tuyên truyền chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19. Bác sỹ Phương chia sẻ: “Với bản thân tôi việc học tập và làm theo Bác là việc làm mang hết tâm huyết trách nhiệm của mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trước hết là đoàn kết cùng đội ngũ cán bô, đảng viên nhân viên của trạm y tế thực hiện 12 điều y đức và quyết tâm  phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.”

Xác định việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến là một nội dung quan trọng trong thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Yên Bái đã ban hành triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, lựa chọn các mô hình, điển hình bằng nhiều hình thức và có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo triển khai, tuyên truyền xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và có sức lan tỏa không chỉ trong Đảng mà còn trong nhận thức của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã đạt những kết quả tích cực, có nhiều cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị. Giai đoạn 2016-2018, thành phố xây dựng 18 mô hình, điển hình cấp tỉnh; 117 mô hình, điển hình cấp thành phố và cơ sở. Trong giai đoạn 2019-2020, xây dựng được 382 mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó có 225 mô hình tập thể và 157 cá nhân điển hình. Nhiều tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực được ghi danh, tôn vinh và nhân rộng. Điển hình như mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của chi bộ tổ dân phố số 8 thuộc Đảng bộ phường Yên Ninh; mô hình “Tổ chức đảng điển hình tiên tiến” của chi bộ Thôn Lương Thịnh - Đảng bộ xã Tân Thịnh; mô hình “trong thi đua xây dựng nông thôn mới với phong trào thắp sáng đướng quê” của Đảng bộ xã Văn Phú; mô hình “trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo” của Đảng bộ Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành; mô hình “trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh” của Đảng bộ công an thành phố... Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Yên Bái khẳng định:Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, thời gian tới Thành ủy Yên Bái sẽ tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau: Trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hằng năm xây dựng kế hoạch, chương trình làm theo của tập thể, cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII vào nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể. Hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc sơ kết, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện phù hợp hiệu quả. Ba là cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến; tăng cường công tác trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, phát hiện, biểu dương, khen thưởng động viên và nhân rộng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác để tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Có thể khẳng định, triển khai thực hiện và nhân rộng các gương cá nhân, mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác ở thành phố Yên Bái đã  tác động đến việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, góp phần khơi dậy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, “xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

 

Việt Hà - Vũ Hà - Đức Minh (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)