► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin

Ngày xuất bản: 28/08/2018 9:10:00 SA

 Chiều 26/8, tại Rạp Hồng Hà, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945-28/8/2018). Đến dự có đồng chí Đinh Thị Xuân Hương - Giám đốc Trung Tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, các đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo Công đoàn cơ quan và toàn thể cán bộ tổ Văn hóa - Văn nghệ.

 

Tiết mục văn nghệ gặp mặt kỷ niệm

Đồng chí Nguyễn Hoàng La thay mặt lãnh đạo cơ quan ôn lại quá trình 73 năm xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Văn hóa đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và xây dựng đất nước ngày nay nói chung, xây dựng thành phố Yên Bái nói riêng. Trải qua bao thời kỳ lịch sử, tách và sát nhập, đến nay sau khi sát nhập Văn hóa - Văn nghệ là một trong ba tổ chuyên môn của Trung Tâm truyền thông và Văn hóa thành phố, tiếp tục sự nghiệp tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố trên mặt trận Văn hóa tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân thành phố Yên Bái, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái ngày càng vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Thị Xuân Hương - Giám đốc Trung tâm cho biết: Phát huy những truyền thống hào hùng của ngành Văn hóa - Thông tin, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ tập trung vào việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo điều kiện cho người dân được hưởng thụ văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua các thời kỳ cách mạng, trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, lúc nào cũng có mặt những chiến sĩ văn hóa đã dũng cảm kiên cường dùng ngòi bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Nhờ đó, văn hóa cách mạng theo các nguyên tắc dân tộc, khoa học và đại chúng đã cổ vũ mạnh mẽ sức chiến đấu và sản xuất, làm tăng thêm sức sống tinh thần của quân và dân ta. Thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy", đội ngũ cán bộ văn hóa - văn nghệ trong ngành Văn hóa - Thông tin đã đóng góp bao công sức, tâm huyết nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp đáng kể vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc ta…

 

Tặng hoa, quà chúc mừng tổ Văn hóa - Văn nghệ

Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới hiện nay, công tác tư tưởng - văn hóa càng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng- văn hóa luôn gay go và phức tạp. Do đó, càng đòi hỏi những người làm công tác trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ, thông tin tuyên truyền thấm nhuần sâu sắc đường lối của Đảng, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, nắm vững nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, thực tiễn cuộc sống và cách mạng đang vận động và phát triển, đòi hỏi chúng ta nhận thức khoa học đúng đắn, khắc phục những lệch lạc, sai sót về tư tưởng, phấn đấu xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhân dịp này, lãnh đạo cơ quan cũng tặng hoa, quà cho các đồng chí trong tổ Văn hóa - Văn nghệ và chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tin, ảnh: Đào Hạnh