► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Ngày xuất bản: 05/12/2019 2:41:00 CH

 Như chúng tôi đã đưa tin, trong 2 ngày 4 và 5/12/2019, HĐND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 13 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2019, triển khai nhiệm vụ giải pháp nhăm 2020 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND thành phố. Dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, Thành ủy, sự giám sát của HĐND thành phố, sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường, UBND thành phố thường xuyên tháo gỡ khó khăn chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm. Do đó tình hình kinh tế- xã hội đã có những chuyển biến tích cực với 13 chỉ tiêu vượt, 8 chỉ tiêu đạt. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 487 tỷ đồng, có 3 xã được công nhận đạt nông thôn mới, 3 xã xây dựng NTM nâng cao; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 3.700 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 11.500 tỷ đồng, bằng 113,3% kế hoạch của thành phố; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 4.400 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 536 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 3.600 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%... Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được tăng cường.... Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.Trên cơ sở những kết quả đã đạt cũng như những tồn tại hạn chế, năm 2020, UBND thành phố sẽ tiếp tục khai thác đối đa tiềm năng, thế mạnh, lợi thế, tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành 21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe báo cáo kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của UBMMTQ thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.... và một số báo cáo, tờ trình theo luật định. Trong phiên họp buổi sáng, các đại biểu còn tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Trưởng ban kinh tế- xã hội HĐND và thành viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong phiên họp chiều ngày 4/12, các đại biểu đã chia làm 3 tổ thảo luận. Trong phiên họp sáng ngày 5/12, các đại biểu đã nghe tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn đã có 42  đại biểu tham gia thảo luận xung quanh các vấn đề phát triển kinh tế, thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, văn hóa xã, hội... Trong đó các đại biểu tập trung nêu ý kiến thành phố cần có cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc ít dịch bệnh như trâu, bò, dê; việc phát triển chuỗi liên kết, xây dựng NTM; việc cần làm tốt công tác quản lý đô thị, đánh đổ đất, nhất là trên các tuyến đường điểm; về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai; quản lý nhà nước tại các khu di tích; duy trì ngày chủ nhật xanh... 

Tiếp đó các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường với các lĩnh vực tài chính, ngân sách; các nhiệm vụ giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện chuỗi giá trị, xây dựng NTM; thực trạng công tác quản lý đất đai.  Kỳ họp lần này đã giành thời gian tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Với 2 nhóm ý kiến tập trung vào lĩnh vực giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách. Các ý kiến đã được lãnh đạo phòng chức năng của giải trình làm rõ ngay tại kỳ họp.

 

Khen thưởng các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết bao gồm Nghị quyết về việc ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố năm 2020; Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về Dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố Yên Bái năm 2020; Nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thành phố Yên Bái; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết 04/2016/HĐND ngày 28/12/2016 của HĐND thành phố về thông qua Đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2021, định hướng đến năm 2025”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, sau 1,5 ngày  làm việc kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XX đã thành công tốt đẹp. Nhân dịp này, HĐND thành phố đã khen thưởng cho 5 tập thể và 13 đại biểu  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)