► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra công vụ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố

Ngày xuất bản: 07/04/2020 1:34:00 CH

 Sáng ngày 07/4/2020, thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 12/2/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Yên Bái năm  2020. Đoàn Kiểm tra do đồng chí Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thành phố tại phường Nguyễn Thái Học và phường Yên Ninh; Tham gia đoàn còn có đồng chí Nguyễn Hồng Dương - Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, đồng chí Trần Thị Phương - Phó Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố và chuyên viên Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố.

 

Đoàn Kiểm tra lề lối phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phường Yên Ninh

Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ trong việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến manh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức….

Tại các phường, qua kiểm tra hầu hết các phường đều thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Người đứng đầu các đơn vị cũng như cán bộ, công chức, viên chức phường Nguyễn Thái Học và Yên Ninh đều thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ của mình được giao, có lối ứng xử tại cơ quan với đồng chí, đồng nghiệp chuẩn mực, không vi phạm nội quy, quy định tại đơn vị. Đa số các phường cán bộ đều trẻ nên thái độ phục vụ nhân dân nhanh nhẹn, lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng nhân dân, sẵn sàng lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng, cụ thể, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác tại phường. Sổ sách trình bày rõ ràng, đúng nội dung, trình tự công việc…

                                      

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố