► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Thịnh

Ngày xuất bản: 24/10/2020 8:40:00 SA

 Chiều ngày 23/10/2020, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố do đồng chí Phùng Tiến Thanh -  Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Thịnh.

 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Tân Thịnh

Công tác CCHC ở xã Tân Thịnh có bước chuyển biến tích cực, đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Thông qua Bộ phận phục vụ hành chính công, đội ngũ cán bộ, công chức xã được rèn luyện tính kỷ luật, chuyên nghiệp trong thực thi công vụ. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã là 133 thủ tục, 100% các thủ tục đã được xây dựng quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa, một của liên thông. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ 15/6/2019 đến 14/6/2020 là 452 thủ tục, trong đó giải quyết trước hạn chiếm 96%, đúng hạn là 4%, không có hồ sơ chậm.

Đối với công tác dân vận chính quyền, xã đã thường xuyên phối hợp với UBMTQ, các đoàn thể chỉ đạo các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Triển khai “năm dân vận chính quyền năm 2020” với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả.” Đưa công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước trở thành nhiệm vụ chính trị. Triển khai các mô hình dân vận khéo hướng về người dân, chăm lo cho dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp với người dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND xã đã ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã năm 2020. Quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức chấp hành tốt các quy định về đạo đức, văn hóa công vụ.

Tại buổi kiểm tra các thành viên trong đoàn kiểm tra của thành phố đã trao đổi về kết quả cũng như hạn chế trong công tác CCHC, công tác dân vận chính quyền và thực hiện việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính của xã trong thời gian qua cũng như những nội dung xã cần làm tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Tiến Thanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận những kết quả trong thực hiện công tác CCHC của xã Tân Thịnh. Đồng chí cũng yêu cầu thời gian tới, xã Tân Thịnh cần khắc phục những tồn tại  để nâng cao chất lượng công tác CCHC. Trong đó việc xây dựng kế hoạch công tác CCHC của xã cần cụ thể hơn, nhiệm vụ thực hiện CCHC cần có báo cáo tháng, việc đánh giá quy trình ISO cần đảm bảo quy trình; cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp; việc trả lời, giải quyết đơn thư, kiến nghị của cử tri cần rõ ràng hơn nữa; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ…

 

Việt Hà - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố)