► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại thành phố Yên Bái

Ngày xuất bản: 31/10/2019 10:09:00 CH

 Thực hiện Kế hoạch số 185 ngày 11/7/2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019. Trong 2 ngày 29 và 30/10/2019, Đoàn Kiểm tra của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại thành phố Yên Bái.

 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019 tại thành phố Yên Bái.

Thời gian qua,  công tác cải cách hành chính của thành phố Yên Bái luôn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cụ thể các nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo điều hành gắn với nâng cao chỉ số cải cách hành chính.Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng đúng quy trình, quy định; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị được quy định rõ ràng; Các thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố và xã, phường được xử lý kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận 30.616 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng hạn, trước hạn  đạt 99,9%;Tỷ lệ đánh giá hài lòng của người dân là 100%. Hiện thành phố có tổng số 318 thủ tục hành chính cấp huyện. Số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Bộ phận một cửa là 303 thủ tục, chiếm 95% tổng số thủ tục tại cấp huyện. Đến nay UBND thành phố đã triển khai thực hiện thủ tục mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch; Giáo dục - Đào tạo. 100% các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường của thành phố sử dụng phần mềm kết nối liên thông phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

 

Kiểm tra hoạt động của Bộ phận Phục vụ Hành chính công thành phố

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra các nội dung như công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công tại một số phòng, ban đơn vị của thành phố. Trước đó, đoàn cũng đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 2 phường Yên Ninh và Hồng Hà.

Qua kiểm tra tại cơ sở và làm việc trực tiếp với UBND thành phố Yên Bái, đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả về công tác CCHC mà thành phố đã đạt được đồng thời đề nghị UBND thành phố tiếp tục có những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp và hiện đại.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)