► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2020

Ngày xuất bản: 11/08/2020 2:20:00 CH

 Sáng ngày 11/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2020. Tới dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Ngọc Võ, Ủy viên BTV, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố; Hà Thị Sinh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố và 127 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố của 15 xã, phường trên địa bàn.

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2020

Chi bộ thôn, tổ dân phố có vị trí hết sức quan trọng là cầu nối trực tiếp giữa Đảng và dân. Trực tiếp tuyên truyền, giáo dục tổ chức thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Qua thực tế khảo sát nhiều chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn cho thấy hoạt động của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực thực hiện tốt quy định của Điều lệ Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được nâng lên, giữ vững vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Nhiều chi bộ có cách làm hay, nhiều tấm gương của bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đã làm phong phú thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố, giúp cho Đảng bộ thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Chính vì vậy việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2020 là hết sức quan trọng và cần thiết.

 Trong thời gian 1,5 ngày, 127 bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố của 15 xã, phường trên địa bàn thành phố được học tập các chuyên đề gồm: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đảng ở cơ sở; kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận ở cơ sở và cập nhật kiến thức mới về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh trong điều kiện mới. Đây là những nội dung thiết thực và quan trọng, giúp cho đội ngũ bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố nắm được những vấn đề cơ bản nhất về nhiệm vụ công tác đảng để vận dụng vào thực tiễn công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy các chi bộ.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới cho bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố năm 2020 nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT-VH thành phố)