► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt II năm 2018 cho đối tượng kết nạp Đảng

Ngày xuất bản: 10/09/2018 8:17:00 CH

 Sáng ngày 10/09/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018, cho 70 quần chúng ưu tú đến từ các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố.

 

Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng đợt II năm 2018

Lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 - 14/09/2018. Trong thời gian học tập, các học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề : “ Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”, “ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”, “ Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng CSVN”, “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”, Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng CSVN”. Nhằm giúp các đồng chí quần chúng ưu tú nắm được kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, rèn luyện, phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã được trang bị về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Tin, ảnh: Vũ Hà