► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 09/07/2020 12:57:00 CH

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo và Phát triển”,  sáng ngày 09/7/2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chúc mừng Đại hội có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh và thành phố Yên Bái qua các thời kỳ cùng 224 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 9.300 đảng viên đến từ 54 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ thành phố Yên Bái.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Trước khi vào phiên họp chính thức, Đại hội đã được thưởng thức Chương trình văn nghệ chào mừng với những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và thành phố Yên Bái anh hùng.

Đúng 08h00 ngày 09/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức bắt đầu, với chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái khóa XIX đã đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Theo đó, Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XIX, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX. Thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, Đại hội được nghe Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khoá XIX nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Yên Bái triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đồng thời cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Song được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của tỉnh, với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố Yên Bái đã vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm, và hoàn thành toàn diện 23/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Với những quyết sách mang tính sáng tạo và đột phá, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển mạnh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của cả tỉnh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 ước đạt 13.760 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 10,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng kinh tế đô thị, tăng mạnh thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy sản. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp có bước chuyển dịch tích cực, đúng hướng, chú trọng chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trong giai đoạn 2016-2020, đã thực hiện hỗ trợ 543 dự án sản xuất nông nghiệp với kinh phí hỗ trợ trên 7,8 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc, tổng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt 2.812 tỷ đồng, gấp 02 lần giai đoạn 2011-2015; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 19%/năm, vượt cao so với tốc độ chung của toàn tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ góp phần làm diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Năm 2019, thành phố Yên Bái được công nhận hoàn thành xây dựng  nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; công tác xây dựng Đảng được chú trọng tăng cường, có nhiều đổi mới; niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến xã, phường được củng cố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế, đó là: Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; chưa hoàn thành được mục tiêu đến năm 2020 xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, xây dựng 3 xã trở thành phường; thu hút đầu tư chưa có đột phá lớn; quy mô nền kinh tế nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp; công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường có mặt còn hạn chế, trật tự đô thị chưa nghiêm; chất lượng nguồn nhân lực chưa thực sự tốt; xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công hiệu quả còn chưa cao; an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành còn chậm đổi mới, chưa thực sự năng động, sáng tạo. Tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực, vai trò nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Trong báo cáo cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố với 3 khâu đột phá và 5 chương trình trọng điểm. Trong đó, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã đặt ra 24 chỉ tiêu cụ thể trong các lĩnh vực về Kinh tế; Đô thị; Xã hội; Môi trường; Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó phấn đấu: Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 8,3%/năm; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 1.700 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 15%/năm; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 110 triệu đồng; Xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II; Đến năm 2025 hoàn thành Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái. Triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong đó có ít nhất 75% đạt mức độ 4; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 84% trở lên, trong đó văn bằng, chứng chỉ đạt từ 66% trở lên; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,6%/năm; Tỷ lệ rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn được thu gom, xử lý bảo đảm môi trường đạt từ 90% trở lên; Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt từ 90% trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85% trở lên.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và bày tỏ xúc động: "Với cá nhân, đã có gần 4 năm làm Bí thư Thành ủy nên gắn bó sâu nặng và nhiều cảm xúc khi về dự đại hội lần này". Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để thực hiện thành công mục tiêu là phấn đấu xây dựng thành phố sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc và hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề nghị Đảng bộ thành phố cần nhận diện sâu sắc hơn vị thế, vai trò trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống, sức mạnh đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học- công nghệ, hướng người dân tới kinh tế số, xã hội số một cách nhanh nhất, phấn đấu trở thành đô thị thông minh sinh thái đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố với chủ đề: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững; quyết tâm xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “xanh, bản sắc và hạnh phúc”. Tập trung mở rộng không gian đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh và bảo vệ môi trường; chú trọng nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, gắn với xây dựng con người thành phố Yên Bái “Văn minh, thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Do vậy, các đại biểu có mặt tại Đại hội đã tích cực tham gia, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Thành ủy khóa XX và thông qua báo cáo tổng hợp tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Thông tin chi tiết về Đại hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật!

 

 

 Kim Thúy - Thanh Nghị - Đức Minh (Trung tâm TT-VH thành phố)