► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp

Ngày xuất bản: 20/06/2020 8:06:00 SA

 Những năm qua, thành phố Yên Bái luôn xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quản lý nhà nước. Do vậy thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

 

Người dân đến giải quyết TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố

Thời gian qua phường Yên Ninh đã quan tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt trong công tác CCHC. Trong đó chú trọng việc kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Bố trí địa điểm làm việc cho Bộ phận phục vụ hành chính công ở vị trí thuận lợi; các TTHC được niêm yết công khai; 100% TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Để công tác CCHC đạt hiệu quả, UBND phường đã tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ đầu năm đến nay, Bộ phận HCC của phường đã tiếp nhận 974 hồ sơ, trong đó đã hoàn thành 968 hồ sơ, không có hồ sơ tạm dừng. Ông Lê Biên Giới- Phó chủ tịch UBND phường Yên Ninh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC, phường Yên Ninh tập trung thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của TW, của tỉnh và thành phố về công tác CCHC. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ như nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ làm công tác phục vụ hành chính công. Thường xuyên củng cố và kiện toàn, lựa chọn các đồng chí có trình độ chuyên môn nhiệt tình và có trách nhiệm trong giải quyết công việc và giao tiếp với người dân với mục tiêu giải quyết nhanh gọn thủ tục hành chính và đem lại sự hài lòng đối với người dân.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái đã tập trung quyết liệt trong thực hiện công tác cải cách hành chính. Hiệu lực quản lý nhà nước được nâng lên. Việc hiện đại hóa quản lý hành chính được gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức, cơ cấu lại tổ chức gắn với tinh giản biên chế đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chú trọng nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính với công tác chuyên môn. Bước đột phá trong CCHC ở thành phố chính là việc  thành lập và đưa vào hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường từ 01/4/2019. Với  phương châm hoạt động "Chuyên nghiệp, tận tình, chính xác, đúng hẹn”, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả công việc. Các tổ chức, công dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Bộ phận được đón tiếp chu đáo, lịch sự, chuyên nghiệp. Ông Chu Ngọc Phong - Tổ 4 phường Yên Thịnh cho biết: Tôi đến Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố để làm thủ tục xóa thế chấp tài sản của gia đình, tôi thấy tác phong làm việc của cán bộ đúng giờ, niềm nở, tiếp khách lịch sự. Tôi là người cao tuổi việc đi lại làm các thủ tục giấy tờ rất khó khăn nhờ được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cán bộ phụ trách tại bộ phận đã giúp tôi giải quyết thủ tục nhanh gọn. Tôi thấy rất hài lòng với sự phục vụ của cán bộ công chức tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

Hiện thành phố đã đưa 411 TTHC ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ HCC của thành phố và 137 TTHC thực hiện tại bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã, phường. Đồng thời, cung cấp quy trình giải quyết TTHC công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và trên Trang thông tin điện tử thành phố. Các TTHC được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Việc giải quyết TTHC đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC theo hướng phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.Nhiều thủ tục được trả trước hạn, đúng hạn, không có thủ tục bị trễ hạn, đã góp phần  tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Bà Bùi Thị Thu Hương- cán bộ chuyên trách tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố cho biết: Làm việc chúng tôi chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đã đề ra, nhất là việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa cơ quan công sở. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, có thái độ phục vụ, tiếp đón, hướng dẫn chu đáo. Các quy trình được niêm yết công khai tại bộ phận nên quá trình triển khai thực hiện các thủ tục cho người dân nhanh chóng và thuận tiện hơn so với trước đây. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến hết tháng 5/2020, Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường  tiếp nhận 18.788 hồ sơ, đã giải quyết 18.131 hồ sơ, chiếm 96,5%; đang giải quyết 226 hồ sơ trong hạn. Tỷ lệ trả đúng hạn và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%.

Bên cạnh quan tâm cải cách các TTHC, thành phố còn chú trọng hiện đại hóa nền hành chính,  chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức thành phố được trang bị máy tính; tỷ lệ của xã phường đạt 80%. Thành phố chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tới 35 phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường. Với những nỗ lực của chính quyền thành phố trong tập trung quyết liệt cho công tác CCHC, năm 2019 vưa qua, thành phố Yên Bái trở thành địa phương xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC trong khối huyện, thị xã, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018. Để tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu trong các huyện, thị xã, thành phố về xếp hạng chỉ số CCHC, hiện thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các xã, phường trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên rà soát, rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giải quyết các TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ. Đồng thời tiếp tục đưa vào triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính như các ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại các phòng, ban, xã, phường phục vụ tốt giao dịch của các cá nhân, tổ chức hướng tới sự hài lòng của người dân.

 

Việt Hà - Vũ Hà (Trung tâm TT-VH thành phố)