► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “ Ngày pháp luật Việt Nam”

Ngày xuất bản: 09/11/2017 7:58:00 CH

 Sáng ngày 07/11/ 2017, tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến “Ngày pháp luật Việt Nam” - 09/11/2017. Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố, Ngô Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố. Cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, các đồng chí là thành viên trong Hội đồng Phối hợp PBGDPLTP, đại diện Ban TTPBGDPL các xã, phường và cấp ủy, chính quyền xã Âu Lâu, các bí thư, trưởng ban công tác mặt trận, tổ hòa giải các thôn.

 

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Tại Hội nghị các đại biểu đã được tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, sự ra đời của Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm. Theo đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 được quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, Giáo dục pháp luật năm 2013. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tại thành phố Yên Bái, Trong những năm qua Ngày pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng với nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới khơi dậy ý thức, trách nhiệm của công dân, nâng cao ý thức pháp luật. Với chủ đề của Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017 là “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng với người dân và doanh nghiệp”. Để thực hiện Ngày Pháp luật thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật lồng ghép thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân....Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; đẩy mạnh các hoat động để bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân.

 

Các đại biểu nghiên cứu các tài liệu văn bản pháp luật được cấp phát

Cũng tại Hội nghị các đại biểu còn được chuyên viên Sở tư pháp, phổ biến một số nội dung cơ bản về Luật đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời được cấp phát tài liệu liên quan đến các chính sách pháp luật và đời sống.  Hội nghị thực sự có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGD pháp luật và hòa giải tại cơ sở.

Ngay sau Hội nghị thành phố chỉ đạo Ban TTPBGDPL các xã, phường tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa bàn.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Đức Minh