► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị trực tuyến tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày xuất bản: 02/10/2019 4:51:00 CH

 Sáng ngày 02/10/2019, Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019. Tại điểm cầu Hội trường UBND thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị tham dự trực trực tuyến tỉnh Yên Bái với 9 huyện, thị, thành phố.

 

Các đại biểu tại điểm cầu thành phố Yên Bái

Tại Hội nghị, sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của tỉnh, các đại biểu tại các điểm cầu đã được nghe các đồng chí chủ tịch của 9 huyện, thị, thành phố thông tin nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2019 của địa phương. Theo đó, bám sát nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh, Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh, các chỉ tiêu thực hiện tại 9 huyện, thị, thành phố đều đạt từ 75% kế hoạch lên. Đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu có đà tăng cao so với cùng kỳ 2018; an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đại diện các đơn vị và địa phương đã làm rõ những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nêu rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã phát biểu ghi nhận những kết quả các huyện, thị, thành phố đã đạt được. Tuy nhiên, đồng chí thẳng thắn cho rằng, mặc dù các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội duy trì được tốc độ tăng trưởng cao nhưng kết quả đạt được còn thấp so với kế hoạch năm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; dịch Tả lợn Châu Phi vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực tối đa để hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của cá nhân, của ngành, địa phương được giao; Tập trung hoàn thành dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020, dự toán ngân sách địa phương năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2020 - 2022 đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Tổ chức rà soát, xây dựng hoàn thành bước đầu đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phù và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tập trung xây dựng hoàn thành dự thảo lần 1 của Báo cáo kinh tế - xã hội 10 năm và Báo cáo kinh tế - xã hội 5 năm, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chủ động chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đảm bảo thời gian đối với các báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Sau Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh, Đồng chí Chủ tịch Đỗ Đức Minh - Chủ tịch  UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, đơn vị thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; chú trọng đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 2019.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)