► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị trực tuyến công tác phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2020

Ngày xuất bản: 30/07/2020 3:18:00 CH

 Sáng ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh về công tác triển khai phát triển các Quỹ đất thu ngân sách năm 2020; Dự hội nghị tại điểm cầu UBND thành phố có đồng chí Hoàng Xuân Đán - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Các đồng chí trưởng các phòng, ban có liên quan.

 

Đồng chí Hoàng Xuân Đán - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, thành phố được giao thu 100 tỷ đồng tiền giao đất, thành phố phấn đấu thu đạt 145 tỷ đồng. Trong đó, thu từ phát triển các quỹ đất, đầu giá thu tiền sử dụng đất gần 93 tỷ đồng. Để đạt được số thu này, ngay từ đầu năm thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch và phân kỳ thu đối với từng tháng/quý trong năm.Rà soát lại các quỹ đất trên địa bàn của các đơn vị sử dụng đất nhưng không hiệu quả, các quỹ đất trống, quỹ đất được tỉnh chuyển quỹ đất dân cư để thiết lập hồ sơ, đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng và trình giá sàn để tạo quỹ đất sạch cho việc đấu giá đất. Xây dựng kế hoạch thu đối với từng quỹ đất trên cơ sở đảm bảo thu đạt kế hoạch giao. Tổ chức thực hiện sớm các quỹ đất trong kế hoạch ngay từ đầu năm hoặc trước thời điểm tháng 10 của năm để kịp thời nộp vào NSNN. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn trong việc rà soát, thiết lập hồ sơ, bố trí cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân có nhu cầu, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất khi có phát sinh. Nhờ đó, đến ngày 29/7, số thu từ tiền giao đất đã đạt trên 106 tỷ đồng, bằng 107% dự toán giao và bằng 73% kế hoạch thành phố phấn đấu.Trong đó từ phát triển các quỹ đất, đấu giá thu tiền sử dụng đất gần 66 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng phát sinh một số khó khăn như thị trường chuyển bất động sản kém sôi động, nhiều quỹ đất dân cư đã thông báo nhiều lần những không có ai đăng ký mua.  Những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức thực hiện được các cuộc đấu giá. Bên cạnh đó trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; Việc phê duyệt thẩm định bồi thường giá đất, phân cấp trong đo đạc bản đồ; giải quyết thủ tục hành chính về thu hồi đất, thủ tục thẩm định giá đất còn mất nhiều thời gian.

Trong những tháng còn lại của năm 2020, thành phố tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ hợp pháp hóa đất cho các tổ chức, cá nhân để thu ngân sách. Giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc phát triển các quỹ đất dân cư để sớm đưa ra bán đấu giá. Trong đó, đề nghị tỉnh sớm phê duyệt 5 quỹ đất tái định cư giao cho thành phố triển khai bố trí tái định cư một phần và chuyển một phần sang đấu giá nhằm phấn đấu tăng thu khoảng 65 tỷ đồng tiền giao đất so với pháp lệnh tỉnh giao. 

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)