► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 13- HĐND thành phố khóa XX về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày xuất bản: 06/12/2019 3:09:00 CH

 Chiều 05/12/2019, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 13- HĐND thành phố khóa XX về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, năm 2020, UBND thành phố đề ra 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội với những chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 540 tỷ đồng; xây dựng 3 xã Tuy Lộc, Minh Bảo, Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.500 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 13.500 tỷ đồng ;Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 5.000 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn đạt 80 triệu USD, phần thành phố quản lý đạt 40 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước đạt 507 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 3.650 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,12%....

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, UBND thành phố đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các xã, phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu của năm; triển khai các dự án phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố, trong đó phải chú trọng lựa chọn những đề án, mô hình hiệu quả, giá trị cao; tiếp tục quan tâm mời gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố; tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình; triển khai nhanh các dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư; tăng cường công tác quản lý đô thị; công tác chống thất thu ngân sách; quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa, giáo dục; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Trước mắt là chuẩn bị tốt các hoạt động  chỉnh trang đô thị; chính sách an sinh xã hội, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2020.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)