► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Ngày xuất bản: 11/09/2020 1:23:00 CH

 Chiều ngày 10/9/2020, thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Quyền Chủ tịch UBND thành phố. Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố năm 2020, lãnh đạo UBND, cán bộ Lao động thương binh và xã hội các xã phường trên địa bàn.

 

Hội nghị tập huấn, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông qua Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 thành phố Yên Bái. Đồng thời được thông qua kế hoạch số 202 của UBND thành phố về việc triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái. Xác định rõ đối tượng, phạm vi rà soát là tất cả các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo địa phương đang quản lý và những hộ có khả năng phát sinh nghèo, cận nghèo tại thời điểm rà soát đang sinh sống tại 15 xã, phường trên địa bàn thành phố. Lực lượng  tham gia rà soát là cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cán bộ Thống kê các xã, phường, thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo các xã, phường, các ông bà trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Lộ trình rà soát, được chia làm 3 mốc thời gian, trong đó, thời gian từ trước ngày 10/9/2020 tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát, triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo  cho thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và các xã, phường. Từ ngày 11/9 đến ngày 19/9/2020, tiến hành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Đồng thời Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo thành phố kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát, chỉ đạo UBND các xã, phường niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2020 theo quy định. Từ ngày 20 đến ngày 29/9/2020 Ban Chỉ đạo các xã, phường tổng hợp báo cáo kết quả lên UBND thành phố. UBND thành phố tổng hợp báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo lên UBND tỉnh. Trên cơ sở, nội dung được tập huấn và xác định rõ đối tượng, mốc thời gian, lực lượng tham gia điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn năm 2020.  Thành phố yêu cầu các thành viên Ban giảm nghèo thành phố và các xã phường tích cực tham gia giám sát, chỉ đạo điều tra đảm bảo đúng đối tượng, chính xác, công khai, minh bạch.

Việc triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thành phố, nhằm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020. Kết quả rà soát, điều tra phục vụ cho các cấp, các ngành trong việc hoạch định và thực hiện chính sách của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2021-2025.

 

Lê Hương - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)