► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Ban chỉ đạo 35 thành phố

Ngày xuất bản: 06/12/2019 2:27:00 CH

 Sáng ngày 06/12/2019, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các đồng chí trong Ban Chỉ đạo 35 thành phố và Bộ phận chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 tại các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại Hội nghị, gần 100 đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 thành phố Yên Bái và đại diện Bộ phận chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35 tại các chi, đảng bộ cơ sở đã được nghe giảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh Yên Bái truyền đạt 2 chuyên đề. Gồm: Một số nội dung định hướng, hướng dẫn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thực hành kỹ năng sử dụng mạng xã hội trong quản lý và đấu tranh phản bác trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình tham gia tập huấn, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng điện thoại thông minh có cài mạng 3G, 4G và tài khoản Facebook để trao đổi, tiếp nhận thông tin từ Ban Chỉ đạo 35 thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau lớp tập huấn nghiệp vụ này, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Yên Bái yêu cầu các đồng chí đã được nghe tuyên truyền khi trở về cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường các hoạt động vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Kim Thúy - Đức Minh(Trung tâm TT&VH thành phố Yên Bái)