► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị tập huấn các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh có doanh thu lớn về chế độ kế toán doanh nghiệp và hóa đơn điện tử.

Ngày xuất bản: 28/07/2019 10:32:00 CH

 Chi cục thuế vừa phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và phòng Kinh tế thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh có doanh thu lớn về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và hóa đơn điện tử.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia tập huấn, 220 doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu không quá 3 tỷ đồng / năm và 82 hộ kinh doanh có doanh thu lớn với trên 3 tỷ đồng / năm đã được lãnh đạo và chuyên viên đội nghiệp vụ Chi cục thuế thành phố truyền đạt các nội dung về Thông tư số132, ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; Nghị định số 119, ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông tư 132 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019 và được áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019 và được xây dựng bao gồm phần quy định chung và 2 phần hướng dẫn cụ thể cho đối tượng áp dụng là doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó, thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư số132, các doanh nghiệp siêu nhỏ được lựa chọn chế độ kế toán áp dụng; không bắt buộc phải lập kế toán trưởng mà có thể ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê  dịch vụ làm kế toán hoặc làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trong đó, về phương pháp kế toán không quy định tài khoản kế toán mà chỉ hướng dẫn đơn vị ghi đơn trên sổ kế toán; không quy định báo cáo tài chính mà chỉ quy định đơn vị lập báo cáo theo quy định của pháp luật về thuế. Tập trung vào hướng dẫn ghi sổ kế toán theo hướng mở, bao gồm các sổ kế toán bắt buộc và sổ kế toán hướng dẫn…

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được tuyên truyền, hướng dẫn một số nội dung tại các văn bản chính sách hỗ trợ chính sách cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; hộ, cá nhân kinh doanh lớn có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ đang hoạt động của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh của tỉnh và thành phố.

Thông qua tập huấn, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đã nắm bắt được các quy định, chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiêp, đồng thời nắm được kiến thức về chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Sau Hội nghị này, thành phố mong muốn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động đổi mới quy mô, ngành nghề, lĩnh vực...hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình thực hiện, các nội dung vướng mắc của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh sẽ được cơ quan thuế và các phòng,  ban, đơn vị chức năng hỗ trợ để xem xét, giải quyết tại “Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố’ và bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế….

 

Minh Chín - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)