► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày xuất bản: 12/09/2019 1:33:00 CH

 Sáng ngày 11/9/2019, UBND thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

 

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

9 tháng đầu năm 2019, thành phố Yên Bái đã tăng cường công tác chỉ đạo và lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để triển khai thực hiện. Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới  với yêu cầu cao hơn tạo điều kiện xây dựng các xã lên phường đồng thời gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực, xây dựng các chuỗi giá trị... Chỉ đạo các xã đăng ký lộ trình xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao”, “thôn nông thôn mới kiểu mẫu”. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó đặc biệt chú trọng đến các tiêu chí trọng tâm như tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất, tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 12 về tổ chức sản xuất, tiêu chí số 16 về văn hóa, tiêu chí số 17 về môi trường... Hướng dẫn các xã quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay thành phố đã có 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đủ điều kiện để đăng ký và đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong công tác xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vào việc triển khai phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; các tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí môi trường- an toàn thực phẩm; tiêu chí thu nhập, hộ nghèo...

Từ nay đến cuối năm, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đã được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí. Thực hiện đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng “xã nông thôn mới nâng cao” từng bước xây dựng “xã nông thôn mới kiểu mẫu”.

Cũng tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị, xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)