► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày xuất bản: 10/07/2019 9:59:00 CH

 Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái vừa tổ chức  hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối  năm 2019

Ngay từ đầu năm 2019, thường trực UBND thành phố Yên Bái đã tập trung và quyết tâm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành , tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm hành động và chủ đề năm đã đề ra. Do đó,  trong 6 tháng đầu năm, tình hình KT- XH thành phố  tiếp tục có chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt trên 50% KH năm và tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng gần 10%,  giá trị sản xuất CN-TTCN tăng trên 10%, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 9,5%,  giá trị hàng hóa  xuất khẩu tăng 50,5%, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng gần 26%. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng được tăng cường. Lĩnh vực VH-XH có nhiều chuyển biến, công tác an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ lao động được giải quyết và ổn định việc làm tăng 7,7% so với năm trước. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, phát huy hiệu quả của bộ phận hành chính công thành  phố và  các xã, phường . Công tác thanh tra, tiếp dân đảm bảo theo luật định; QP-AN được giữ vững…

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như số thu ngân sách đạt thấp, chưa đảm bảo kế hoạch; lĩnh vực sản xuất CN- TTCN hiệu quả chưa cao; Công tác chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng cơ bản, giải ngân ở một số công trình còn chưa đạt yêu cầu; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án còn chậm; kỷ cương trật tự đô thị còn chưa nghiêm đã ảnh hưởng phần nào đến phát triển KT-XH. Trong  6 tháng cuối năm, UBND thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường chỉ đạo điều hành các hoạt động đúng hạn và đảm bảo chất lượng với việc đề cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu. Phấn đấu hoàn thành ở mức cao cáckế hoạch phát triển KT- XH năm 2019. Trong đó,  tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Phi, nhất là việc xử lý, chôn lấp lợn bị bệnh theo đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất, nhất là các dự án chuỗi giá trị. Rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 để điều chỉnh bổ sung. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, nhất là việc đánh đổ đất trên địa bàn. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động việc làm, chú trọng việc chuyển đổi lao động. Tiếp tục sắp xếp, luân chuẩn, vị trí cán bộ một số phòng, ban đơn vị. Triển khai kiểm tra việc chấp hành  kỷ luật hành chính, văn hóa công vụ;  giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo.  Trước mắt, các ngành có liên quan tham mưu cho thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày TBLS; chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập KVPT thành phố; Chuẩn bị cho khai giảng năm học mới 2019-2020.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị