► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX

Ngày xuất bản: 21/08/2020 2:47:00 CH

 Sáng ngày 21/8/2020, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt của thành phố và các phường, xã đã được nghe quán triệt các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX. Trong đó, trọng tâm là những thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị mà thành phố đạt được trong 5 năm qua. Nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo thế và lực mới, thời cơ, vận hội mới, để thành phố phát triển bứt phá đi lên. Kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển nhanh. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2020 tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng mạnh thương mại - dịch vụ, từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, thế mạnh của kinh tế đô thị, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của thành phố và của tỉnh. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đóng góp cho tỉnh nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực. Hoạt động tài chính - tín dụng có bước tăng trưởng khá; kỷ cương, kỷ luật tài chính được tăng cường. Trên địa bàn thành phố có trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bằng 40% tổng số doanh nghiệp của cả tỉnh. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Hạ tầng đô thị có bước phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chất lượng giáo dục và đào tạo nâng cao, giữ vững vị thế “lá cờ đầu” của tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông tiếp tục được quan tâm phát triển. Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ. Những kết quả đạt được đó, tiếp tục khẳng định vị thế đô thị tỉnh lỵ, tạo tiền đề thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Trong quá trình triển khai quán triệt Nghị quyết, Hội nghị có sự đổi mới theo hình thức trao đổi trực tiếp nhằm giúp cho các đại biểu cơ bản thấm nhuần ngay nội dung Nghị quyết được thể hiện qua ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu. Sau Hội nghị, các đại biểu viết bài thu hoạch và nộp về Thành ủy trong ngày 31/8/2020. Coi đây là tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên năm 2020. Sau đó, các cán bộ chủ chốt của thành phố và các phường, xã sẽ triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua đó nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

 

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)