► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị lấy ý kiến đề nghị công nhận 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao

Ngày xuất bản: 26/05/2020 5:07:00 CH

 Chiều ngày 26/5/2020, thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

 

Quang cảnh hội nghị

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân 3 xã; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, thành phố và các nguồn vốn xã hội hóa khác. Đến nay, 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo đã hoàn thành 5/5 nhóm tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo quy định. Thông qua đó, cơ sở hạ tầng được phát triển đồng bộ, hệ thống đường giao thông và thủy lợi nội đồng được cứng hóa và bê tông hóa đạt cao; 100% hộ dân ở các xã được sử dụng điện và nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân đạt trên 90%. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa đều đạt chuẩn theo quy định. Các xã đã thành lập được HTX, thường xuyên tổ chức sản xuất, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực; vệ sinh môi trường nông thôn được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Qua triển khai lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với triển khai xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, nhân dân 3 xã đều  nhất trí cao với kết quả đạt từ 97 đến trên 99%.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đều nhất trí 3 xã đủ điều kiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đề nghị UBND tỉnh công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham gia bỏ phiếu đề nghị xét công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Với tỷ lệ phiếu nhất trí đạt 100%.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)