► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW khóa XII

Ngày xuất bản: 15/12/2017 10:16:00 SA

    Sáng ngày 14/12/2017, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Phó trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, truyền đạt các nội dung của nghị quyết.

 

Toàn cảnh hội nghị

   Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII bao gồm: Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21“Về công tác dân số trong tình hình mới”. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

   Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung lắng nghe, nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Bên cạnh việc lắng nghe, nghiên cứu, các đại biểu còn trực tiếp tham gia thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của Thành ủy và viết bài thu hoạch cá nhân. Gắn liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chính trị để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nội dung của các Nghị quyết.

   Ngay sau hội nghị này, các đại biểu sẽ truyền đạt tại địa phương, đơn vị. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ những nội dung của các nghị quyết, nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Thành ủy Yên Bái phấn đấu đến hết tháng 1/2018 sẽ hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XII tới các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố. Sau đó cấp ủy các cấp căn cứ vào nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện để nội dung của các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

 

Tin, ảnh: Tiến Bình - Kim Thúy