► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị giao ban chuyên đề nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và xã, phường

Ngày xuất bản: 25/10/2019 9:20:00 CH

 Chiều 25/10/2019, HĐND thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong những năm gần đây hoạt động thẩm tra của các Ban HĐND thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi mới, chất lượng báo cáo thẩm tra được nâng lên. Các Ban HĐND đã cử cán bộ chuyên trách tham gia ngay từ khâu chuẩn bị dự thảo báo cáo, đề án; chủ động tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát để thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra; nội dung thẩm tra có trọng tâm, trọng điểm; phương pháp thẩm tra đã có sự cải tiến; công tác phối hợp giữa HĐND với UBND và các cơ quan liên quan trong thẩm tra ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động của các Ban HĐND xã, phường đã dần đi vào nền nếp và thực hiện chức năng nhiệm vụ do Thường trực HĐND xã, phường phân công. Hiệu lực và tính khả thi của Nghị quyết HĐND cấp xã đã được nâng lên một bước rõ rệt, hạn chế được tình trạng ban hành trái pháp luật. Tuy nhiên việc thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và xã, phường còn chung chung, xuôi chiều, chất lượng báo cáo thẩm tra thấp, thời gian chậm so với quy định. Đối với HĐND xã, phường thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp có thời điểm còn chậm, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban, chất lượng báo cáo thẩm tra còn hạn chế.

Từ thực tiễn hoạt động công tác thẩm tra của các Ban HĐND thành phố và xã, phường, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm tra như nâng cao năng lực trách nhiệm của các thành viên của Ban HĐND trong hoạt động thẩm tra; xây dựng kế hoạch chi tiết cho công tác thẩm tra; các định nội dung, lựa chọn phương pháp thẩm tra; quy trình tổ chức thẩm tra; kỹ năng thẩm tra… Qua  những nội dung được các đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị giao ban này sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố và xã, phường.

 

Việt Hà - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)