► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị gặp mặt, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho bí thư Chi bộ, các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Ngày xuất bản: 24/04/2019 2:16:00 CH

  Thành ủy Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị gặp mặt, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho bí thư Chi bộ các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Tới dự có các đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đỗ Đức Minh - Phó Bí thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Các đồng chí lãnh đạo các phòng ban đơn vị, các ông, bà Bí thư Chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở 127 thôn, tổ dân phố.

 

Hội nghị gặp mặt, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho bí thư Chi bộ các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế, xã hội ba tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2019, trong đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đề cao vai trò của các ông, bà Bí thư Chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở 127 thôn, tổ dân phố đã nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến xã, phường tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực. Đồng chí mong muốn trong 9 tháng năm 2019, các ông, bà Bí thư Chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở 127 thôn, tổ dân phố tiếp tục đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố theo chủ đề từng tháng. Chú trọng đẩy mạnh hiệu quả các đề án, chương trình phát triển kinh tế. Tập trung các giải pháp thu ngân sách đảm bảo không để nợ đọng và thất thu. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc của các phòng, ban, đơn vị. Góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của năm 2019.

Tiếp đó, Hội nghị được nghe truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Nhiệm vụ và kỹ năng hoạt động của Bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố; Nhiệm vụ và kỹ năng hoạt động của Trưởng thôn, bản, tổ dân phố; Nhiệm vụ, quyền hạn và kỹ năng nghiệp vụ của Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, bản, tổ dân phố; Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09/2018, ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Sau hội nghị này, các ông, bà Bí thư Chi bộ và các chức danh kiêm nhiệm không chuyên trách ở 127 thôn, tổ dân phố ở thành phố tiếp tục đồng tình, hưởng ứng, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương. Khi phải đảm nhiệm nhiều chức danh, mỗi cán bộ không chuyên trách tự giác nâng cao trách nhiệm, phấn đấu, nỗ lực học tập, trau dồi kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy - Đào Hạnh