► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị đối thoại, vận động thu hồi đất để xây dựng công trình chợ Bến Đò mới

Ngày xuất bản: 06/08/2020 6:33:00 CH

 Chiều ngày 06/8/2020, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái đã tổ chức hội nghị đối thoại, vận động đối với các hộ gia đình ông Trần Ngọc Thắng, ông Trần Ngọc Hưng tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Dự và đối thoại với các hộ dân có đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố; lãnh đạo xã Giới Phiên; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố và đại diện các hộ dân có đất bị thu hồi.

 

Hội nghị đối thoại thu hồi đất tại xã Giới Phiên

Tại cuộc họp đại diện các gia đình và các đại biểu đã được thông qua Quyết định tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Trần Ngọc Thắng, ông Trần Ngọc Hưng tại thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên để xây dựng công trình đầu tư chợ Bến Đò.

 

Đại diện gia đình có đất bị thu hồi phát biểu ý kiến

 Đại diện các gia đình cũng đã trình bày ngyện vọng đối với Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái như: Giá đền bù thấp; công trình thi công gây khó khăn cho sinh hoạt; cho tái định cư tại chỗ, bàn giao đất thì được mua đất không thông qua đấu giá; bố trí chỗ ở tạm có điện, nước để gia đình sinh hoạt… Đại diện các ban, ngành cũng trả lời và giải thích cho các gia đình chủ trương cũng như chính sách, pháp luật cho các hộ dân hiểu.

 

Đại biểu dự họp phát biểu

Thay mặt Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố, đồng chí Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã trả lời các hộ dân theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tiếp tục tuyên truyền, đối thoại tới các hộ dân để người dân tự nguyện bàn giao đất trước 12/8/2020. Nếu các hộ dân không chấp hành, thì sáng 13/8/2020 thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao cho đơn vị thi công.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT-VH thành phố