► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch hành động số 132-KH/TU, ngày 08/3/2019 của Thành ủy Yên Bái 6 tháng đầu năm

Ngày xuất bản: 14/07/2019 11:11:00 SA

 Sáng 13/7/2019, Thành ủy Yên Bái tổ chức họp đánh giá kết quả tình hình thực hiện Kế hoạch 132-KH/TU của Thành ủy Yên Bái đối với các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND thành phố, Bí thư, Chủ tịch các xã, phường.

 

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai Kế hoạch hành động số 132-KH/TU, ngày 08/3/2019 của Thành ủy Yên Bái 6 tháng đầu năm 2019

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được thông qua báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch hành động 132- KH/TU, ngày 08/3/2019. Theo kết quả tính đến thời điểm hiện tại tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 132-KH/TU về sản lượng lương thực có hạt đạt trên 50% kế hoạch giao; Tổng đàn gia súc đạt trên 50% kế hoạch, trong đó có một số đạt và vượt mức kế hoạch là xã Phúc Lộc, Âu Lâu, phường Đồng Tâm, Hồng Hà; Trồng rừng 11/13 xã, phường đạt trên 50% kế hoạch giao, trong đó phường Yên Thịnh, Đồng Tâm, xã Minh Bảo, Văn Phú, Tân Thịnh vượt mức kế hoạch. Một số chỉ tiêu như: Sản lượng thịt hơi xuất chuồng; thu ngân sách, giải quyết việc làm… đều đạt trên 50% kế hoạch. Riêng chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 100% các xã phường đều hoàn thành…Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác điều hành ở một số địa phương còn chưa cụ thể, thiếu đôn đốc, kiểm tra. Việc đánh giá, theo dõi các chỉ tiêu, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh tế ở các xã, phường còn nhiều khó khăn, dẫn đến không đánh giá được tình hình thực hiện các chỉ tiêu như; Giá trị sản xuất hàng công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doach thu các dịch vụ lưu trú, ăn uống… trên địa bàn.

Tại cuộc họp các đại biểu cũng được phản ánh những kiến nghị, đề xuất của các xã phường như: Đề nghị bổ sung giáo viên, nhân viên y tế; Xem xét kinh phí sữa chữa, nâng cấp các nhà văn hóa; Xem xét trình tỉnh sớm điều chỉnh quy hoạch đất đai…

Kết luận hội nghị đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch 132-KH/TU của các xã, phường, đồng thời đề nghị các xã, phường tập trung thực hiện nghiêm túc kế hoạch gắn với nâng cao vai trò của người đứng đầu, của cá nhân cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ khó hoàn thành. Chủ động với các phòng, ban chuyên môn thành phố phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện tốt việc tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gia cầm, thủy cầm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về sản lượng thịt xuất chuồng.

 

Tin, ảnh: Đào Hạnh - Trung tâm TT-VH thành phố