► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố

Ngày xuất bản: 31/10/2019 10:17:00 CH

 Chiều ngày 30/10/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Yên Bái đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Dự chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban đại diện Hội đồng ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã giao kế hoạch tín dụng cho thành phố tăng 17,7 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó nguồn vốn chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn là 8 tỷ đồng. Vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường là 5 tỷ đồng. Vốn hộ mới thoát nghèo là 400 triệu đồng. Vốn chương trình nhà ở xã hội là 500 triệu đồng. Nguồn vốn tạo việc làm, duy trì và giải quyết việc làm là 4 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động được trên 108 tỷ đồng, đạt 93,3% kế hoạch, tăng trên 12 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó: Nguồn vốn nhận từ Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương là trên 47,3 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương là 47,2 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch, tăng 6,2 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay trong 9 tháng đầu năm 2019 đạt trên 35,7 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt gần 25 tỷ đồng. Tổng dư nợ hiện đạt trên 106 tỷ đồng, đạt 94,3% kế hoạch, tăng trên 10,8 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn thành phố hiện duy trì 147 tổ tiết kiệm và vay vốn, qua đánh giá xếp loại có 135 tổ, chiếm 91,8% xếp loại tốt, 9 tổ, bằng 6,1% xếp loại khá và chỉ có 3 tổ, bằng 2% xếp loại trung bình. Số khách hàng được nhận tiền vay tại trụ sở UBND các xã, phường là 1.153 trường hợp, chiếm 98,7%. Tỷ lệ khách hàng được thu nợ gốc tại UBND cấp xã đạt 96,2%. Khách hàng được trả lại tại UBND cấp xã đạt 99,7%.

Năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố phấn đấu tổng nguồn vốn huy động đảm bảo 100% người nghèo, các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận thông tin, thụ hưởng chính sách ưu đãi. Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,2%. Tuyên truyền để 100% số hộ là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn gửi tiền tiếp kiệm định kỳ hàng tháng. Thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo các giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng về mọi mặt.

 

Thanh Nghị - Trung tâm TT&VH thành phố