► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng quản lý Nhà trường gắn với phát triển giáo dục thành phố Yên Bái chuyên sâu, chất lượng cao

Ngày xuất bản: 12/10/2020 7:55:00 SA

 Ngày 11/10/2020, thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Bồi dưỡng kỹ năng quản lý Nhà trường gắn với phát triển giáo dục thành phố Yên Bái theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao đối với cán bộ quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái, năm học 2020-2021. Tham dự khai mạc hội nghị có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyễn Ngọc Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Quyền Chủ tịch UBND thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Trong những năm qua, cơ sở vật chất, quy mô trường lớp, chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện của thành phố Yên Bái ngày càng được nâng cao và luôn giữ vững là tốp đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Tuy nhiên bên cạnh đó, chất lượng giáo dục của Thành phố vẫn chưa tương xứng với thành phố trong khu vực và tỉnh phát triển khác. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức tư cách vẫn có những hạn chế nhất định. Việc tổ chức quản lý các Nhà trường tại một số trường vẫn có ý kiến phản ánh của Nhân dân,tình trạng chọn trường, chọn lớp còn diễn ra. Vì vậy để khắc phục hạn chế, tồn tại, hướng tới tiếp tục xây dựng trường học thân thiện và xây dựng trường học Hạnh phúc.Thì vấn đề đặt ra đòi hỏi Ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái mà cụ thể là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các trường học phải luôn là tấm gương sáng trong tự học, sáng tạo, chủ động tích cực trong việc nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo đổi mới trong công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng Gáo dục - Đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực thành phố…góp phần hướng tới xây dựng con người thành phố Yên Bái, văn minh, thân thiện, sáng tạo,  từ đó thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái xanh, bản sắc và hạnh phúc.

Hội nghị chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng quản lý Nhà trường gắn với phát triển giáo dục thành phố Yên Bái theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao đối với cán bộ quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái, năm học 2020-2021, đã giúp cho các cán bộ quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái, nắm vững những nội dung cơ bản về chuyên đề đổi mới công tác quản lý Nhà trường hiện nay.  Từ đó, mỗi cán bộ quản lý sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái, chủ động tích cực nâng cao trình độ, kỹ năng quản lý, điều hành, đáp ứng yêu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo của thành phố Yên Bái.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)