► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày xuất bản: 07/03/2018 3:22:00 CH

  Sáng ngày 06/3/2018, tại Hội trường Thành ủy, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí thường trực Thành ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; trưởng, phó các phòng, ban đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường.

 

Bỏ phiếu quy hoạch cán bộ chủ chốt  nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 ở đảng bộ thành phố Yên Bái

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố Yên Bái đã quán triệt nội dung yêu cầu trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của thành phố. Đặc biệt, qua rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của thành phố.

Hội nghị cũng đã thông qua về yêu cầu, số lượng, độ tuổi, cơ cấu các chức danh quy hoạch và một số điểm lưu ý về lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ. Tiếp đó, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến bỏ phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, và thực hiện xây dựng bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ thành phố.

 

Tin, ảnh: Tiến Bình - Việt Hà