► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình phát triển quỹ đất đường Âu Cơ

Ngày xuất bản: 14/08/2019 3:41:00 CH

 Sáng 14/8/2019, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Văn Thường, ông Hoàng Văn Giao thôn Phúc Thịnh (thôn 2 cũ), xã Phúc Lộc để phát triển quỹ đất quỹ đất đường Âu Cơ.

 

Hội nghị bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình phát triển quỹ đất đường Âu Cơ

Tại cuộc họp, các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan của thành phố  Yên Bái và xã Phúc Lộc đã được thông qua phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 03 hộ gia đình là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trung, ông Nguyễn Văn Thường, ông Hoàng Văn Giao. Mặc dù đã được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cùng với  MTTQ và các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, cũng như thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường theo quy định của Nhà nước theo quy định mà 03 hộ gia đình trên vẫn chưa tự nguyện bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung làm rõ nội dung cụ thể trình bày trong phương án để đảm bảo đúng quy trình, quy phạm; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành, thành viên phụ trách các khâu trong công tác chuẩn bị phục vụ cho cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng chính sách và trình tự thủ tục theo quy định, cũng như xem xét, bổ xung những hạng mục còn thiếu và trả lời đơn của các hộ dân để đảm bảo theo đúng pháp luật.

Sau cuộc họp này, thành phố Yên Bái và xã Phúc Lộc, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình tự nguyện bàn giao đất thu hồi. Theo kế hoạch, nếu các hộ gia đình không tự nguyện bàn giao mặt bằng thì sáng ngày 22/9/2019 thành phố Yên Bái sẽ tiến hành việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình trên để bàn giao cho đơn vị thi công.

 

Đào Hạnh - Trung tâm TT&VH thành phố