► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng công trình cầu Tuần Quán

Ngày xuất bản: 09/07/2019 10:53:00 SA

 Sáng 09/7/2019, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thành phố Yên Bái tổ chức họp bàn phương án tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình bà Vũ Thị Loan và ông Phạm Minh Tuấn, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh để thực hiện xây dựng công trình cầu Tuần Quán.

 

Họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với hai hộ dân thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh để xây dựng cầu Tuần Quán

 Tại cuộc họp, các đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan của thành phố  Yên Bái và xã Tân Thịnh đã được thông qua phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình là bà Vũ Thị Loan và ông Phạm Minh Tuấn, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh. Trong khi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục về thu hồi đất, bồi thường theo quy định của Nhà nước mà 02 hộ gia đình trên không tự nguyện bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Mặc dù đã được tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng cùng với  MTTQ và các đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần.

Sau khi nghe phương án kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, trong đó tập trung làm rõ nội dung cụ thể trình bày trong phương án để đảm bảo đúng quy trình, quy phạm; thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, ban, ngành, thành viên phụ trách các khâu trong công tác chuẩn bị  phục vụ cho cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả, đúng chính sách và trình tự thủ tục theo quy định.

Sau cuộc họp này, thành phố Yên Bái và xã Tân Thịnh tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình tự nguyện bàn giao đất thu hồi. Theo kế hoạch, nếu 2  hộ gia đình không tự nguyện bàn giao mặt bằng thì sáng ngày 11/7/2019 thành phố Yên Bái sẽ tiến hành việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình trên để bàn giao cho đơn vị thi công.

 

Tin, ảnh: Đào Hạnh -  Trung tâm TT&VH thành phố