► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17 mở rộng

Ngày xuất bản: 12/07/2017 3:23:00 CH

    Sáng 12/7/2017, Thành ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17 mở rộng nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

   Trong 6 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, Chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn đinh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 188 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.626 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN – TTCN đạt 1.272 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.230 tỷ đồng. Các hoạt động quản lí trật tự đô thị, môi trường được chú trọng; Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã giải quyết việc làm cho 1.657 lao động, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường chỉ đạo trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 922 lượt cán bộ, đảng viên, công chức; tổ chức kết nạp 57 Đảng viên mới...

   6 tháng cuối năm 2017 Đảng bộ thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hoàn thiện Đề án, ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX về xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, cùng đề án nâng cấp 4 xã Văn Phú, Phúc Lộc, Giới Phiên, Tân Thịnh thành phường.Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước cũng như thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực CN - TM DV. Tập trung thực hiện tốt công tác  giáo dục,  gắn với đảm bảo an sinh xã hội.Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung các báo cáo thông qua tại Hội nghị, trong đó, tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến để Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển toàn diện của Thành phố.

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; chú trọng đến cân đối thu chi ngân sách; Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố.  Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2017. Tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố. Đồng chí cũng đề nghị các cấp uỷ, chính quyền địa phương tập trung tổ chức các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra.

 

   Tin, ảnh: Bích Liên - Thanh Nghị