► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố mở rộng lần thứ 37

Ngày xuất bản: 17/04/2019 10:50:00 SA

 Đảng bộ thành phố vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng lần thứ 37. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng lần thứ 37

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I. Báo cáo nêu rõ: ngay từ những ngày đầu năm, cấp ủy, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ chính trị theo chương trình làm việc năm 2019. Chỉ đạo đôn đốc nhân dân tiến hành gieo trồng các loại cây trồng đảm bảo kế hoạch, đúng khung, lịch thời vụ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) trên địa bàn lũy kế hết Quý I/2019 đạt 730 tỷ đồng, tăng 5,18% so với cùng kỳ. Các hoạt động về thương mại - dịch vụ tiếp tục có bước phát triển đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn lũy kế hết Quý I/2019 đạt 2.767 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình chuyển tiếp, đồng thời tập trung triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công các dự án theo kế hoạch năm 2019 với 89 công trình, trong đó: 69 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, 20 công trình thuộc Dự án nâng cấp đô thị thành phố từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Hết quý I/2019, tổng nguồn vốn đã giải ngân trên 15 tỷ đồng, bằng 12% kế hoạch. Thu ngân sách tháng 3/2019 đạt 36,7 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch tháng; lũy kế quý I/2019 thu đạt 116,67 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; ban hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động số 132 của Thành ủy về thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII theo chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội. Chỉ đạo học tập, quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 còn một số tồn tại, hạn chế là: Thu ngân sách có nhiều cố gắng, nhưng chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, do đó phát sinh dịch lở mồm, long móng tại một số địa phương. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên và môi trường có mặt còn hạn chế. Một số vướng mắc liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm chưa được giải quyết dứt điểm. Công tác tuyên truyền, vận động phát huy vai trò tự quản của nhân dân chưa hiệu quả. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo chương trình công tác và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy có nội dung còn chậm.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ Quý I, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp để đạt mục tiêu trong Quý II/2019. Trong đó nêu cao quyết tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động số 132, ngày 08/3/2019 về thực hiện Kết luận số 37, ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, phấn đấu 6 tháng đầu năm hoàn thành trên 50% các chỉ tiêu theo kế hoạch hành động đề ra. Đồng thời xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Hội nghị, các đại biểu còn được nghe quá triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị số 28 ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 33 ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 19/4/2018 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã tiếp thu những ý kiến tham gia của các đại biểu đã tham gia để tiếp tục bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong Quý II. Ngay sau hội nghị này, Đảng bộ thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trước mắt, chuẩn bị tốt các điều kiện hoàn thiện phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Thường xuyên rà soát, kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình, quy định và phù hợp với điều kiện thực tế. Góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố trong Quý II và cả năm 2019.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy - Đào Hạnh