► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ 39 (mở rộng)

Ngày xuất bản: 15/10/2019 11:21:00 SA

 Chiều ngày 14/10/2019, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) lần thứ 39 (mở rộng) bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 28 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIX về “Xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái”; thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 39 mở rộng

Trong 9 tháng qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố đảm bảo tính chủ động, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và hiệu quả. Thành ủy đã tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị; tập trung làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp;.Cụ thể hóa Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Thành ủy bằng Kế hoạch hành động 132, theo đó đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn kế hoạch tỉnh giao. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành với 8/8 xã đăng ký thực hiện đã công nhận đạt chuẩn, vượt 5 xã, tăng 3,5 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì ổn định, nhiều tiêu chí có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong đó một số tiêu chí mới, tiêu chí khó như thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác đã thực hiện đạt kết quả. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 2.536 tỷ đồng, bằng 72,5% KH, phần thành phố quản lý đạt 74,4% KH. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 3 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7%, bằng 71,7% KH. Tiến độ triển khai 81 công trình gồm các công trìnhchuyển tiếp và các dự án khởi công mới theo kế hoạch năm 2019 được tập trung cao độ. Số vốn giải ngân hết 9 tháng đạt 75% KH. Tổng mức bán lẻ hàng và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 8 nghìn tỷ đồng, bằng 79% KH, tăng 12,7%; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng trên 59%, đạt trên 97% KH. Thu ngân sách 9 tháng đạt 337 tỷ đồng, tăng hơn 11% so cùng kỳ năm trước, bằng 64,4% KH tỉnh giao và bằng 63% KH của HĐND thành phố giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được chú trọng, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2018 là 0,73%, vượt 0,13% so với KH... Hết 9 tháng, thành phố đã thực hiện đạt và vượt 19/49 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành 39/68 nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

  Về mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nhấn mạnh 7 nhóm nhiệm vụ các chi, đảng bộ tập trung thực hiện. Trong đó, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng  theo tinh thần NQ TW 4( KXII)  gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng phát huy vai trò của người đứng đầu trong phương pháp công tác và hiệu quả công việc. Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị. Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể Chính trị- xã hội. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục xác  định các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch  hành động số 132 của thành ủy về thực hiện Kết luận số 37 của BCH TW Đảng khóa XII là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng  hàng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt khắc phục, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm không để ách tắc; đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao thu 536 tỷ đồng ngân sách giao năm 2019 và phấn đấu đạt 600 tỷ đồng. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực VH- XH. Giữ vững QP- AN tạo môi trường thuận lợi trong phát triển KT- XH của thành phố. Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 28 của BCH Đảng bộ thành phố khóa XIX về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II. Đồng thời, tiến hành các bước theo quy trình bầu bổ sung đồng chí Thượng tá Lê Ngọc Sâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố vào ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Minh Chín - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)