► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày xuất bản: 30/09/2019 10:46:00 SA

 Đoàn giám sát của HĐND thành phố do đồng chí Trần Phượng, PChủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về công tác Tuyển sinh, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố. Cùng đi có đại diện Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Yên Bái, thành viên Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố, chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch.

 

Quang cảnh cuộc giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã báo cáo nhanh kết quả công tác tuyển sinh, việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong năm học 2019- 2020, toàn thành phố có 46 trường với 644 nhóm lớp, gần 22 nghìn học sinh. Về công tác tuyển sinh trong năm học mới, phòng GD&ĐT thành phố đã có các văn bản hướng dẫn chi tiết các nhà trường xác minh đối tượng tuyển sinh, thành lập tổ hỗ trợ công tác tuyển sinh. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, TH&THCS đã tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020, báo cáo chính quyền địa phương và thống nhất địa bàn tuyển sinh cụ thể. Kết quả, đối với bậc mầm non đã tuyển mới trên 1 nghìn trẻ, bậc tiểu học 52 lớp, với 1.847 học sinh, bậc THCS tuyển mới 43 lớp với 1.662 học sinh. Các trường mầm non công lập và ngoài công lập, nhóm trẻ đã làm tốt công tác huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp. Các trường tiểu học, THCS, TH&THCS phối hợp với chính quyền địa phương vận động, tiếp nhận trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ vào lớp 6. Tuy nhiên công tác tuyển sinh trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, một số cha mẹ học sinh cung cấp thông tin không chính xác về nơi cư trú của trẻ, có tâm lý chọn trường nên chuyển hộ khẩu, sổ tạm trú để cho con sang trường học ở địa bàn khác. Vẫn còn một số phụ huynh không đưa con ra tuyển sinh theo thời gian quy định. Một số xã, phường chưa làm tốt công tác tuyên truyền về tuyển sinh bậc phổ thông, chưa giải thích rõ để cha mẹ học sinh hiểu nên chưa tạo được sự đồng thuận, chưa linh hoạt giải quyết các trường hợp tuyển sinh phát sinh cụ thể. Việc rà soát, bổ sung thông tin học sinh của UBND một số xã, phường tổ trưởng, trưởng thôn chưa đầy đủ, thiếu chính xác, không rà soát theo số liệu thực tế. Về việc chỉ đạo, triển khai thực hiện dự kiến các khoản đóng góp thu, chi ngoài ngân sách năm học 2019- 2020. Phòng GD&ĐT thành phố đã căn cứ theo các văn bản hướng dẫn của các cấp, ban hành công văn số 175 về việc thực hiện công tác quản lý các khoản thu, chi ngoài ngân sách trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020 và đề nghị các nhà trường xây dựng kế hoạch thu, chi ngoài ngân sách của đơn vị trình các cấp xem xét phê duyệt triển khai thực hiện. Việc thực hiện các quy định về bếp ăn bán trú, đảm bảo VSATTP, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề cho các cán bộ, giáo viên được phòng GD&ĐT thành phố và các nhà trường triển khai ngay từ trước năm học mới.

Trên cơ sở nghe báo cáo và phát biểu làm rõ hơn một số nội dung của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các thành viên trong đoàn giám sát. Đã giúp đoàn giáp sát  HĐND thành phố nắm bắt tình hình triển khai và kết quả công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học 2019 – 2020; Kịp thời phát hiện những bất cập, khó khăn, hạn chế để đề xuất các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển sinh và sử dụng các khoản thu ngoài ngân sách tại các nhà trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời làm căn cứ giám sát đối với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND đảm bảo có hiệu lực.

           

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT&VH thành phố)