► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Luật gia thành phố tổ chức Đại hội, đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày xuất bản: 06/06/2019 9:05:00 CH

 Chiều ngày 5/6/2019, Hội Luật gia thành phố Yên Bái đã tổ chức  Đại hội, đại biểu Hội Luật Gia thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Lãnh đạo thành phố Yên Bái tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Luật gia thành phố được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh từ năm 2002. Hiện hội có 8 chi hội trực thuộc với 176 hội viên, trong nhiệm kỳ qua Hội Luật gia thành phố Yên Bái đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, nhiệm vụ của hội. Tăng cường đổi mới về nội dung, hình thức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên và nhân dân. Trong nhiệm kỳ, hội đã phối hợp tổ chức trên 1. 600 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 87 nghìn lượt người tham dự. Thực hiện hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề và hội nghị lồng ghép được 123 hội nghị với trên 10 nghìn lượt người tham dự. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách được thực hiện hiệu quả. Hàng năm, Hội Luật gia thành phố đã làm tốt công tác Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 1 nghìn lượt người dân và các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp về các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, thủ tục hành chính. Việc thực hiện chức năng giám sát thi hành pháp luật, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách pháp luật được tăng cường. Từ năm 2014 đến nay, Hội đã tham gia trên 100 cuộc giám sát về các lĩnh vực kinh tế - xã hội. qua giám sát các Luật gia đã kịp thời tham gia ý kiến, đề nghị kiến nghị với cơ quan Nhà nước, người có thẩm quyền giải quyết khi có sai phạm trong việc thực thi pháp luật. Các hội viên Hội luật gia thành phố đã tham gia giải quyết trên 160 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định chính trị, xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội Luật gia thành phố đã vận động thành lập mới được 1 chi hội và kết nạp mới được 50 hội viên vào tổ chức hội. Trên cơ sở kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia thành phố tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tham gia xây dựng pháp luật và các chương trình cải cách tư pháp, cải cách tư pháp, cải cách hành chính của địa phương. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập mới 1 chi hội, kết nạp thêm 10% hội viên trở lên, 100 % chi hội có hội viên tham gia tư vấn pháp luật và trợ giúp phán lý cho công dân có nhu cầu, trong đó có ít nhất có ít nhất 60% luật gia tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và những đối tượng thuộc diện chính sách.

 

Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia thành phố khóa 3

Trong không khí dân chủ, Đại hội đã bầu 9 thành viên vào BCH nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu làm Chủ tịch Hội khóa mới. Đại hội đã bầu 17 đại biểu đi dự đại hội Hội Luật gia tỉnh Yên Bái.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị