► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em

Ngày xuất bản: 30/09/2020 11:08:00 SA

 Thực hiện Đề án “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ năm 2020”. Sáng ngày 30/9/2020, Hội LHPN thành phố Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố, đại diện một số ngành tham gia triển khai thực hiện Đề án, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, và đại diện các bà mẹ có con dưới 16 tuổi trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các hoc viên được truyền đạt các nội dung cơ bản như: Bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị. Các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế. Bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được tham gia đề bạt, bổ nhiệm. Đồng thời, nắm rõ các quyền được sống, được đảm bảo an toàn, bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, thân thể, quyền được pháp luật bảo hộ… Thông qua lớp tập huấn, nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, với mục tiêu nâng cao nhận thức cho cán bộ hội, các ngành tham gia triển khai thực hiện Đề án, các bà mẹ có con dưới 16 tuổi về các vấn đề, các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Thu Hồng - Vũ Hà (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)