► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn giám sát thực hiện công tác tiếp công dân tại thành phố

Ngày xuất bản: 12/06/2018 4:51:00 CH

    Trong hai ngày 11 và 12/6/2018, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại thành phố. Về phía thành phố có các đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Vũ Lương Quyến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo phòng, ban liên liên quan và các xã, phường trong danh sách kiểm tra, giám sát.

 

Toàn cảnh Hội nghị

   Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Yên Bái  đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng với Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đã ban hành 3 Quyết định quy định chi tiết về việc thành lập Ban tiếp công dân thành phố, ban hành quy định tổ chức hoạt động của Ban tiếp công dân, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia thành viên Ban tiếp công dân và ban hành nội quy quy chế tiếp công dân. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến thời điểm hiện tại, thành phố đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 34 buổi, thường xuyên 306 buổi và đột xuất 5 buổi. Tổng số 15 đoàn với trên 100 lượt người. Tiếp nhận 586 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Đã giải quyết theo thẩm quyền đạt tỷ lệ 99,2% đơn. Trước đó Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi kiểm tra tại xã Văn Phú và phường Nam Cường về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

   Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ở thành phố để đạt hiệu quả. Nhất là việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định pháp luật. Các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý và được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm nóng về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp. Góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

   Từ nhiệm vụ cụ thể, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về lĩnh vực công tác này. thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

 

Tin, ảnh: Kim Thúy - Đào Hạnh