► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 tại xã Giới Phiên

Ngày xuất bản: 19/02/2020 2:21:00 CH

 Sáng ngày 19/2/2020, đoàn giám giát của HĐND tỉnh Yên Bái do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn  đã có buổi giám sát tình hình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tại xã Giới Phiên. Tham gia buổi giám sát về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Ngọc Trúc, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị chuyên môn thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị, cán bộ công chức xã Giới Phiên.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

Trong 2 tháng đầu năm, xã Gới Phiên đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, HĐND,UBND thành phố cũng như của xã. Triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đát đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, thiết lập kỷ cương đô thị theo tinh thần chỉ thị 14 của Ban Thường vụ Thành ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo. Giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-9 (nCoV) trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 871/NQ-UBTVQH14 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 1/2/2020, xã đã tổ chức công bố Quyết định sắp xếp xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên. Tổ chức kỳ họp HĐND bầu, kiện toàn lại các chức danh theo quy định. Ngay sau khi sáp nhập xã Giới Phiên đã ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên công chức được sắp xếp đủ số lượng, có năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ.

 

Đại diện lãnh đạo xã Giới Phiên phát biểu ý kiến

Tại buổi giám sát, lãnh đạo xã Giới Phiên cũng nêu lên một số khó khăn sau khi sáp nhập như địa bàn rộng, có nhiều công trình trọng điểm, quy hoạch nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai;việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đề nghị tỉnh, thành phố các phòng, ban có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải quyết như chỉnh sửa giấy tờ liên quan đến thủ tục hành chính của người dân như sổ hộ khẩu, thẻ BHYT, xây dựng mới nhà văn hóa ở các thôn.

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn giám sát đã tập trung trao đổi các vấn đề như thực hiện bộ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 cần sát với tình hình thực tế; phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức sau sáp nhập đảm bảo yêu cầu, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

 

Thành viên đoàn giám sát HĐND tỉnh phát biểu ý kiến

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt. Công tác chỉ đạo, triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đến được từng ban ngành đoàn thể, chi bộ, thôn nhân dân; công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố; chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng đạt tiến độ đề ra và có kết quả tốt. Đồng chí cũng tiếp thu những ý kiến đề xuất của địa phương đến UBND tỉnh và các sở ngành liên quan như chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ chế độ. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới xã Giới Phiên tiếp tục khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KT- XH năm 2020 triển khai kịp thời; hoàn chỉnh quy chế hoạt động sau sáp nhập, kiện toàn BCH khối đoàn thể, thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 (nCoV) theo khuyến cáo của ngành y tế cũng như làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Song song với chỉ đạo phòng chống dịch cần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Việt Hà - Đào Hạnh (Trung tâm TT&VH thành phố)