► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác của tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thành phố

Ngày xuất bản: 11/08/2020 4:41:00 CH

  Sáng ngày 11/8/2020, Đoàn Công tác của tỉnh do ông Hoàng Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã đến làm việc với thành phố về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn thành phố và tiến độ triển khai xây dựng xã Tuy Lộc, Âu Lâu đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Về phía thành phố có ông Phùng Tiến Thanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của thành phố giai đoạn 2016-2020, Bí thư, chủ tịch UBND xã Tuy Lộc, Âu Lâu.

 

Quang cảnh hội nghị

 Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố, sự chung sức của nhân dân các xã triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, công tác xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của thành phố đã đạt kế hoạch đề ra, 3 xã Tuy Lộc, Âu Lâu, Minh Bảo đã hoàn thành 5/5 tiêu chí xã NTM nâng cao hiện đang chờ quyết định công nhận của tỉnh. Bằng nhiều giải pháp triển khai cụ thể, thiết thực đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2020 khu vực nông thôn đạt 12,5%, Bộ mặt nông thôn của thành phố có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại; cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp chuyển dịch tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, an ninh trật tự xã hội nông thôn được đảm bảo và giữ vững. Đối với xây dựng xã NTM kiểu mẫu tại 2 xã Tuy Lộc và Âu Lâu, đến nay 2 xã đã cơ bản hoàn thành 4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, với một số chỉ tiêu đạt cao. Cụ thể như ở  xã Tuy Lộc chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 54 triệu đồng/ người/ năm, so với thời điểm công nhận gấp 1,5 lần. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT và được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt trên 95%. Đối với xã Âu Lâu có 1 tiêu chí đạt. Tuy nhiên cả 2 xã vẫn còn một chỉ tiêu chưa đạt theo yêu cầu như chỉ tiêu về thành lập hợp tác xã, hộ nghèo, tiêu chí về môi trường vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải rắn còn nhiều khó khăn. Trên cơ sở trực tiếp nghe các thành viên Ban chỉ đạo thành phố và 2 xã báo cáo, các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã đề nghị làm rõ nguyên nhân vì sao các chỉ tiêu chưa đạt và các giải pháp thực hiện, thời gian cụ thể hoàn thành các tiêu chí trong thời gian tới. 

 Đại diện Đoàn Công tác của tỉnh đã đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trong công tác xây dựng NTM trên địa bàn, đặc biệt chỉ đạo các xã triển khai xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đoàn đề nghị thành phố cần tăng cường chỉ đạo các xã tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt. Đồng thời thực hiện rà soát phân tích cụ thể các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để đưa ra giải pháp, thời gian phấn đấu hoàn thành xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch, để tháng 11 tỉnh thành lập đoàn thẩm định, rà soát lần cuối trình tỉnh sớm công nhận 2 xã Tuy Lộc, Âu lâu sớm hoàn thành tiêu chí xã NTM kiểu mẫu trong năm 2020.

 

Lê Hương - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)