► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại thành phố

Ngày xuất bản: 24/06/2019 8:57:00 CH

 Chiều ngày 24/6/2019, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Phó cục trưởng, cục kiểm soát thủ tục hành chính dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại thành phố Yên Bái. Về phía thành phố có các đồng chí Đỗ Đức Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Yên Hiền, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Nguyễn Ngọc Trúc, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng các cán bộ Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố, đại diện các phòng ban, đơn vị trực tiếp tham gia giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công.

 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, rà sóat, đánh giá thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Việc tự kiểm tra thực hiện TTHC của Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố. Đồng thời trực tiếp kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý TTHC của một số lĩnh vực về Tư pháp, Quản lý đô thị, đất đai và việc tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép kinh doanh rượu. Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 15/6/2019 Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận gần 10 nghìn hồ sơ, đã giải quyết trên 9 nghìn hồ sơ, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%. Các tổ chức và cá nhân đến giao dịch đã đánh giá về việc tiếp đón, tiếp nhận và giải quyết các TTHC ở mức độ hài lòng và rất hài lòng, không có lượt đánh giá không hài lòng. Trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh, thành hố đã thực hiện tốt việc công khai TTHC tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia trên Trang thông tin điện tử thành phố và niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc. Bộ phận phục vụ hành chính công các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi đến tra cứu và thực hiện giải quyết TTHC.Việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

 

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ làm việc tại thành phố Yên Bái

Qua kiểm tra, đoàn công tác Văn phòng Chính phủ đã đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố trong thời gian qua. Cơ sở vật chất được đầu tư  khang trang, thuận tiện cho công dân và doanh nghiệp đến tham gia giải quyết TTHC. Việc phân công bố trí cán bộ tham gia tại Bộ phận phục vụ hành chính công đảm bảo về số lượng và chất lượng.Việc tiếp nhận và xử lý các TTHC nhanh gọn đảm bảo sự hài lòng của người dân. Tuy nhiên, đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục trong thời gian tới. Vẫn còn việc phát sinh một số TTHC sai quy định. Tỷ lệ công dân tham gia giải quyết TTHC ở mức độ 3, mức độ 4 còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu.

Tiếp thu những chỉ đạo của Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ, thành phố Yên Bái đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Đề nghị các cấp quan tâm tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. Đề nghị các cấp nghiên cứu tích hợp sử dụng chung một phần mềm dịch vụ công và phần mềm chuyên ngành để thuận lợi cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

 

Tin, ảnh: Lê Hương - Thanh Nghị