► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đoàn công tác Tỉnh uỷ kiểm tra tình hình mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ thành phố

Ngày xuất bản: 10/05/2019 1:57:00 CH

 Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở Đảng bộ thành phố.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại thành phố Yên Bái

Thực hiện Chỉ thị số 11, ngày 28/12/1996 của Bộ chính trị; Kết luận số 29, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khoá XI; Chỉ thị số 23 của tỉnh uỷ Yên Bái về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, Thành uỷ Yên Bái đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng trong việc mua, sử dụng báo, tạp chí của đảng. Hàng năm, Thành uỷ Yên bái đều tổ chức kiểm tra, rà soát, theo dõi, nắm tình hình đặt mua, sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Hiện nay, 100% số chi, đảng bộ trực thuộc đặt mua và sử dụng báo Nhân dân, báo Yên Bái, 27/38 chi, đảng bộ đặt mua Tạp chí cộng sản. Từ đầu năm đến nay, các chi, đảng bộ đã đặt mua và sử dụng 235 tờ báo nhân dân, 242 tờ báo Yên Bái, 69 cuốn tạp chí cộng sản cùng hàng trăm đầu báo, tạp chí chuyên ngành, lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn được duy trì thông qua hình thức như đối với các đảng bộ xã, phường được chuyển đến các thôn, tổ nhân dân để chọn lọc, thông tin tại các cuộc họp, sinh hoạt định kỳ. Tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, báo và tạp chí được lưu giữ chung tại phòng đọc để mọi người cùng nghiên cứu…Thông qua đọc và làm theo báo đảng đã định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước, địa phương, các vấn đề thời sự có liên quan. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng gắn với sử dụng nguồn kinh phí được giao ở đảng bộ xã Giới Phiên và Ban CHQS thành phố. Đồng thời, kiểm tra, nắm bắt tình hình  mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng gắn với sử dụng nguồn kinh phí được giao ở đảng bộ thành phố, đoàn công tác của tỉnh đã đánh giá: việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng  đã đựợc đảng bộ thành phố quan tâm, đảm bảo nghiêm túc, duy trì đều đặn và cơ bản đã theo quy định. Công tác quản lý và sử dụng các báo, tạp chí của Đảng phần lớn các cơ sở và chi bộ thực hiện có hiệu quả, báo được quản lý, khai thác dưới nhiều hình thức và đến được với đông đảo người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số chi, đảng bộ trực thuộc đặt mua và phát hành đến các chi bộ chưa đủ số báo theo quy định. Công tác quản lý, cách thức sử dụng, khai thác báo, tạp chí ở một số đơn vị hiệu quả chưa cao. Số lưọng người đọc báo, tạp chí bản in giảm đáng kể. Đoàn công tác cũng yêu cầu, trong thời gian tới, đảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 11; Kết luận số 29 và Chỉ thị số 23 của tỉnh uỷ Yên Bái về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trong đó, cần thống nhất việc mua, quản lý, khai thác báo, tạp chí. Cần có biện pháp để sử dụng báo, tạp chí ở chi bộ thôn, tổ dân phố đảm bảo hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, quản lý tốt việc đặt mua, phát hành báo, tạp chí của đảng trên địa bàn.

 

Tin, ảnh: Minh Chín - Thanh Nghị